Kvinna tittar ut genom fönster. Kvinna tittar ut genom fönster.

Stress och utmattning

Utmattningssyndrom innebär flera olika kroppsliga och psykiska besvär som är ett resultat av olika typer av påfrestningar och långvarig stress.

Vid utmattningssyndrom förekommer vanligtvis både kroppsliga och psykiska symtom. Kombinationen av symtomen varierar och är väldigt individuella. Några vanliga symtom är:

 • Trötthet
  Man känner sig trött, utmattad. Ens ork är mycket mindre än vanligt och man blir mer uttröttad av olika typer av ansträngning.

 • Sömnproblem
  Det är vanligt att man har sömnbesvär med svårt att somna, ytlig sömn och många nattliga uppvaknanden. Även om man lyckas sova en hel natt känner man sig ändå inte utvilad.

 • Kroppsliga symtom
  Man får ofta fysiska reaktioner till följd av stresspåslag till exempel hjärtklappning, yrsel, värk eller muskelspänningar. Känslighet för ljud och ljus och besvär med mage och tarmar är också vanliga symtom. En del personer får lättare infektioner och kan få hudutslag.

 • Tankemässiga symtom
  Problem med koncentration och att bibehålla och styra sin uppmärksamhet är vanligt. Man får svårigheter att planera, utföra och avsluta uppgifter. Man kan också bli glömsk och tankspridd och då både få svårt för att lära in nya saker, men också att man glömmer saker som man alltid brukat komma ihåg, till exempel namn, koder eller hur man tar sig till platser.

 • Känslomässiga symtom
  Exempelvis problem med irritabilitet, nedstämdhet, oro och ångest. Många blir mer känsliga än vanligt och har lättare till starka känsloreaktioner. Man blir känsligare för all typ av stress och upplever minsta lilla som ett krav. Många upplever att de aldrig känner sig glada eller att de tappat intresse för sådant de brukat tycka är roligt. Vissa med utmattningssyndrom, dock inte alla, kan utveckla en depression.

Många som mår dåligt får sekundära reaktioner på detta såsom känslor av skuld, skam och dåligt samvete. Många blir arga eller ledsna på sig själva för att man upplever att man inte klarar av saker som man tänker att man borde.

Hur utvecklas utmattningssyndrom?

Många personer som drabbats av utmattningssyndrom upplever att symtomen kommit väldigt plötsligt, som en blixt från klar himmel. Men ser man tillbaka så kan man ofta upptäcka att det funnits stressande faktorer och stressymtom under en längre tid.

Upplevelsen av att man inte klarar av att möta de krav som ställs på en innebär ofta stress. Ifall stressen blir långvarig och utan att man får återhämtning mellan varven kan man utveckla utmattningssyndrom. Påfrestningar i arbetslivet är ofta centrala för att utlösa utmattningssyndrom, men att vara arbetslös, sjukskriven, genomleva dödsfall, separationer, gå igenom stora livsförändringar eller ha ekonomiska problem kan också utgöra en påtaglig påfrestning. Tidigare erfarenhet av traumatiska händelser kan också vara en stressfaktor.

Vilka utvecklar utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom drabbar såväl män som kvinnor även om kvinnor är överrepresenterade i patientgruppen. Den som är drabbad av utmattning har ofta negativa tankar om sig själv och sitt tillstånd. Men att vara utmattad innebär inte att man är dum eller svag. Det är vanligt att de som drabbas av utmattning i högre grad är personer som är ambitiösa, plikttrogna och känner ansvar för att ta hand om andra människor. Det är också vanligt att personer som drabbas av utmattning i högre grad ägnar sig åt perfektionistiska beteenden.

Vad är stress?

Utmattningssyndrom uppstår efter långvarig stress med låg grad av återhämtning. Stress är alltså en central del i utmattning. När vi människor möter en situation som vi uppfattar som hotfull eller för utmanande utlöser kroppen en stressreaktion som syftar till att göra en redo att kämpa eller fly. Stress är en funktionell överlevnadsmekanism som finns i alla människor och har utgjort en förutsättning för att hantera alla typer av hot och utmaningar.

Att ha förmåga att fort kunna mobilisera energi för att kämpa eller fly utgör en viktig förutsättning för överlevnad. Dock är det sällan hjälpsamt att kroppen gör sig beredd för att slåss eller fly när man står inför ett nutida hot som till exempel att betala räkningar när man har ont om pengar, att fylla i ett excel-ark på jobbet samtidigt som en närstående ligger på sjukhus eller att svara i telefon när ett okänt nummer ringer. Stress är i sig inget negativt om förutsättningar finns för återhämtning.

Rehabilitering vid utmattning

Inom vår rehabiliteringsenhet samarbetar flera olika yrkesgrupper tillsammans med dig som patient under rehabiliteringsperioden. Arbetssättet kallas för multimodal rehabilitering. Tillsammans hjälper vi dig att bryta den onda cirkeln.

Anhörig

Förändringar i livet hos den drabbade innebär även förändringar för närstående. Hos oss kan du bland annat delta i en anhörigträff tillsammans med patienten. 

Arbetsgivare

Du som arbetsgivare är en viktig del i medarbetarens väg tillbaka till ett långvarigt och hållbart arbetsliv. Därför har vi bland annat ett arbetsgivarmöte.

Kontakta oss!

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har du frågor kring att söka behandling hos oss, eller om du undrar över något annat.

Tel: 08-59844050
Helgfria vardagar 08.00-17.00

Välkommen till Capio Centrum för smärta och utmattning!

Du kan komma till oss via remiss från en annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan.

Stödorganisation

Personskadeförbundet RTP riktar sig till personer med långvarig smärta och/eller utmattning är ett förbund som stödjer medborgarnas rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till assistans och rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt. Här kan man som patient och anhörig få stöd och information samt tillgång till förbundets träningslokaler och olika grupper.