Händer mot ett tagentbord Händer mot ett tagentbord

Remittera till oss

Välkommen att remittera dina patienter som är i behov av transkulturell specialistvård och som har migrationserfarenhet samt trauma- och stressrelaterad problematik.

Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård på uppdrag av Region Stockholm och följer därmed samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen. Du som remitterar behöver inte verka inom vården utan kan arbeta inom alla verksamheter som kommer i kontakt med vår målgrupp, t ex kommunala verksamheter eller frivilligorganisationer.

Följande gäller när du ska remittera till oss:

  • Landstingets remissregler och ansvarsfördelning. Om du skickar en remiss från ett annat landsting gäller även de lokala remissreglerna.

I en remiss till oss är det också önskvärt med information om:

  • Patientens migrations- och flykterfarenhet
  • Patientens traumaerfarenheter och trauma- och stressrelaterade symtom
  • Tolkbehov och i så fall vilket språk
  • Tidigare farmakologisk och/eller psykologisk behandling
  • Suicidriskbedömning
  • Eventuella somatiska sjukdomar
  • Eventuell annan pågående vård

Vi tar emot remisser via vårt journalsystem Take Care eller via post. Patienter är också välkomna att göra en egenanmälan men i det fall ni har en pågående vårdkontakt är vi tacksamma om ni skickar en remiss.

Vi går igenom nya remisser varje vardag och i det fall patienten bedöms kunna höra till vårt uppdrag kallas denne till bedömning hos specialistläkare inom 7 dagar. Vi bistår er gärna också med konsultativa insatser avseende diagnostik och behandling inom vårt uppdrag.

Postadress

Capio Centrum för Stress och Trauma
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm

Adress i TakeCare

Capio Stress och trauma

Har du frågor eller funderingar kring remittering till oss, eller undrar över något annat, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring remittering till oss så är du välkommen att kontakta oss.

Två män samtalar med varandra

Vård hos oss

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård med behandling för patienter med erfarenhet av att ha migrerat från ett annat land, och som upplever stress- och traumarelaterade problem.