två män i samtal två män i samtal

Vård hos oss

Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation så finns vi här för dig.

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård utifrån ett transkulturellt perspektiv för patienter med erfarenhet av att ha migrerat till Sverige från ett annat land och som upplever trauma- och stressrelaterade problem. Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation så finns vi här för dig. Utifrån hur dina problem ser ut planerar vi tillsammans en behandling som kan hjälpa dig att komma vidare i livet.

Att flytta till ett annat land kan vara stressande oavsett om det sker av fri vilja eller på grund av exempelvis krig eller förföljelse. Att utsättas för andra svåra och traumatiska händelser skapar en extrem stress för individen vilket kan leda till psykiska och fysiska reaktioner som är obehagliga och svåra att hantera. Hur man reagerar på sådan stress beror på vem man är och vad man har varit med om, men också på var man befinner sig i livet. Ibland klarar man av att hantera det på egen hand eller med hjälp av vänner och familj, men det är också vanligt att behöva professionell hjälp. 

Vi hjälper dig med

Alla typer av psykiatriska problem som kan uppstå efter att man varit med om en traumatisk händelse, till exempel posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, depression eller annan ångestproblematik.

För att komma till oss behöver du vara över 18 år och vara i behov av transkulturell specialistkompetens.

Så arbetar vi

Vi arbetar i team med specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeut och vårdsamordnare. Teamet har en bred kompetens och tillsammans skapar vi en individuell behandlingsplan.

 • Vi ordnar med tolk vid behov och har god vana vid att göra bedömningar och behandlingar tillsammans med en tolk.

 • Behandling hos oss kostar enligt avgifter i Region Stockholm. Aktuella patientavgifter hittar du på 1177 Vårdguiden.

Från första besöket till utredningar, behandlingar och till sist uppföljning. Nedan beskriver vi vad du kan förvänta dig av dina besök hos oss.

Så här går det till

 • Inför ditt första besök

  När vi har tagit emot din remiss eller egenanmälan kallas du till ett första besök hos en av våra läkare.

  Vi vill erbjuda dig en så snabb tid som möjligt vilket innebär att vi antingen kan ringa dig för att boka tid eller skickar en kallelse per brev med en bokad tid.

  Det är viktigt att du hör av dig i så god tid som möjligt om du inte kan komma på den tid du erbjudits. Avbokning bör ske senast 24 timmar innan utsatt tid då du annars måste betala för uteblivet besök.

  Inför besöket

  Inför ditt första besök hos läkaren kan det vara bra att fundera över vad det är du skulle vilja ha hjälp med eller vad du upplever är svårt just nu. Du kan också skriva ned dina tankar och frågor och ta med dig till besöket om du känner att det underlättar. 

  Vid besöket ber vi dig beskriva problemet med dina egna ord sedan kommer vi att hjälpa dig vidare genom att ställa olika frågor.

  Inför ditt första besök vill vi att du, om du har möjlighet, fyller i några skattningsformulär. Det här gör vi för att få information som kan hjälpa oss att utforma en så bra behandling som möjligt för dig. Om du inte har möjlighet att fylla i skalorna hemma så hjälper vi dig när du kommer hit

  Här gör du din självskattning

  Självskattningarna är startpunkten för din behandling. När webbskattningen är gjord kommer resultatet synas i vårt journalsystem.

 • Bedömning

  För att du ska få rätt vård gör vi tillsammans en bedömning utifrån dina symtom och hur de påverkar dig i din vardag. En sådan bedömning kallas basutredning och syftar till att samla in information om ditt liv och dina problem för att utifrån detta kunna planera din vård.

  En basutredning innehåller flera olika delar. Vid nybesöket får du träffa en läkare som lyssnar och ställer frågor om både aktuella problem och tidigare svårigheter. Efter det görs också en mer strukturerad, diagnostisk intervju, vilket är en intervju som innehåller frågor om vanliga psykiska problem. Utöver det innehåller basutredningen formulär där du själv får skatta hur svåra symtom du har, en genomgång av eventuella fysiska sjukdomar, en kartläggning av dina levnadsvanor som till exempel, matvanor, sömn, alkohol- och drogvanor och du får också lämna urinprov samt om det behövs andra blodprover.

  Efter att basutredningen är gjord återkopplas vår bedömning till dig och du får möjlighet att diskutera den med oss och sedan gör vi tillsammans en vårdplan för din fortsatta vård.

 • Behandlingar

  Vi erbjuder behandlingar som är verkningsfulla. Det betyder att de behandlingsmetoder som vi erbjuder är kunskapsbaserade, utprövade och välanvända.

  Vårt vårdutbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Hos oss deltar du aktivt i din behandling och sätter tillsammans med din behandlare upp egna mål och får på så sätt kunskaper och verktyg för att kunna må bättre och kunna leva mer tillfredsställande liv. Vi följer nationella rekommendationer samt regionala vårdprogram för att erbjuda de mest effektiva behandlingsmetoderna, både läkemedel och psykoterapi.

  Psykologiska behandlingar

  Det finns idag effektiva terapier för att behandla traumarelaterade problem. Det är i första hand Kognitiv beteendeterapi (KBT) och i andra hand EMDR som rekommenderas. I det fall det bedöms lämpligt kan även andra terapiformer erbjudas som till exempel Narrativ Exponeringsterapi (NET). Alla behandlingar följer en tydlig struktur men anpassas naturligtvis också utifrån just dina svårigheter och behov.

  Läkemedelsbehandling

  Läkemedelsbehandling är en rekommenderad behandling för problem som kan uppkomma efter att man varit med om något traumatiskt och ibland kan man både få en psykologisk behandling och läkemedel samtidigt.

  Vilka läkemedel det kan handla om beror på hur just dina symtom ser ut. Om det bedöms aktuellt för dig kommer du att bli informerad om vad du kan förvänta dig för effekt av behandlingen och om eventuella biverkningar och insättningssymtom. Behandlingen kommer också att följas upp av sjuksköterska och läkare för att vi ska vara säkra på att den ger den önskade effekten och att du inte får svåra biverkningar.

 • Uppföljning

  Vi lägger stor vikt vid uppföljningar. För oss är det viktigt att  få veta om våra behandlingar får väntad effekt och om du är nöjd med din kontakt här på mottagningen.

  Vi följer upp detta via skattningsformulär och enkäter. För oss är detta ett arbetssätt för att kunna ge dig bästa tänkbara vård och vi uppskattar att du tar dig tid att fylla i och återkoppla till oss.

Kvinna i trappa

Så får du vård

Vem kan söka vård hos oss och hur gör man?

Frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Tel: 08-41039750
Vardagar 08:00-17:00