två män i samtal två män i samtal

Vård hos oss

Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation så finns vi här för dig.

Vi erbjuder specialistpsykiatrisk vård utifrån ett transkulturellt perspektiv för patienter med erfarenhet av att ha migrerat till Sverige från ett annat land och som upplever trauma- och stressrelaterade problem. Om du vill ha hjälp att må bättre och hitta verktyg som kan hjälpa dig att förändra din situation så finns vi här för dig. Utifrån hur dina problem ser ut planerar vi tillsammans en behandling som kan hjälpa dig att komma vidare i livet.

Att flytta till ett annat land kan vara stressande oavsett om det sker av fri vilja eller på grund av exempelvis krig eller förföljelse. Att utsättas för andra svåra och traumatiska händelser skapar en extrem stress för individen vilket kan leda till psykiska och fysiska reaktioner som är obehagliga och svåra att hantera. Hur man reagerar på sådan stress beror på vem man är och vad man har varit med om, men också på var man befinner sig i livet. Ibland klarar man av att hantera det på egen hand eller med hjälp av vänner och familj, men det är också vanligt att behöva professionell hjälp. 

Vi hjälper dig med

Alla typer av psykiatriska problem som kan uppstå efter att man varit med om en traumatisk händelse, till exempel posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning, depression eller annan ångestproblematik.

För att komma till oss behöver du vara över 18 år och vara i behov av transkulturell specialistkompetens.

Så arbetar vi

Vi arbetar i team med specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeut och vårdsamordnare. Teamet har en bred kompetens och tillsammans skapar vi en individuell behandlingsplan.

  • Vi ordnar med tolk vid behov och har god vana vid att göra bedömningar och behandlingar tillsammans med en tolk.

  • Behandling hos oss kostar enligt avgifter i Region Stockholm. Aktuella patientavgifter hittar du på .

Från första besöket till utredningar, behandlingar och till sist uppföljning. Nedan beskriver vi vad du kan förvänta dig av dina besök hos oss.

Så här går det till

  • Inför ditt första besök

  • Bedömning

  • Behandlingar

  • Uppföljning

Kvinna i trappa

Så får du vård

Vem kan söka vård hos oss och hur gör man?

Frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Tel: 08-41039750
Vardagar 08:00-17:00