Kvinnor ute och går Kvinnor ute och går

Bli patient

Du kan själv göra en egenanmälan eller bli remitterad från någon annan verksamhet, t ex din vårdcentral, kommun eller din skola.

Hos oss kan alla personer över 18 år med migrationserfarenhet söka vård. Du behöver inte bo i Stockholms kommun.

Egenanmälan

  • Du kan göra en egenanmälan på 1177 Vårdguiden.
  • Du kan också fylla i vår blankett för egenanmälan och skicka eller lämna till oss.

Om du behöver hjälp med att fylla i din egenanmälan får du gärna ringa oss.

Remiss

Du kan komma till oss via remiss från annan läkare, till exempel på vårdcentralen. Vårdcentralen ansvarar för första linjens psykiatri, vilket innebär att det är önskvärt med en första bedömning där och eventuellt behandling där. Vårdcentralen kan hjälpa dig med många av de vanliga psykiatriska diagnoserna.

Även andra verksamheter du har kontakt med kan hjälpa dig att komma till oss genom att skicka en remiss, t ex din skola, annan kommunal verksamhet eller frivilligorganisationer.

Vad händer sen?

När vi tar emot din remiss eller din egenanmälan kommer vi att ta ställning till ditt behov av transkulturell specialistpsykiatrisk vård. I det fall vi bedömer att du kan ha behov detta så erbjuder vi dig ett första besök inom 7 dagar. Det gäller oavsett om du kommer på remiss eller har gjort en egenanmälan.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Tel: 08-41039750
Vardagar 08:00-17:00

Vi hjälper dig

Vi erbjuder behandlingar som är utformade för att vara hjälpsamma mot olika symtom man kan uppleva efter att ha varit med om traumatiska livshändelser. Här kan du få hjälp med till exempel psykologisk behandling, läkemedelsbehandling och fysioterapi.

Mer infor­ma­tion om hälsa och sjuk­vård

På webbplatsen www.1177.se finns det information på flera språk om sjukdomar och om hur sjukvården i Sverige fungerar. Där kan du också hitta telefonnummer till de vårdcentraler och tandläkare som finns på den ort där du bor.

Du kan också ringa till Vårdguiden på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som kan svara på frågor och ge råd om sjukvård.