Analfissur

Analfissur är ett ytligt sår vid analöppningen. Detta sår uppkommer ofta i samband med en förstoppningsepisod. Såret orsakar smärta och då speciellt i samband med och efter avföringen samt kan orsaka en liten blödning.

Vad är en analfissur?

Analfissur är ett ytligt sår vid analöppningen. Detta sår uppkommer ofta i samband med en förstoppningsepisod. Såret orsakar smärta under och då speciellt i samband och efter avföringen samt orsaka liten blödning.

Ett sår som uppkommer akut kan antingen läka av sig själv eller med hjälp av behandling med salvor och stolpiller mjukgörande avföringsmedel.

 I vissa fall kan såret bli kroniskt vilket försvårar läkningen.

Såret är då djupare inte sällan engagerande själva slutmuskeln vilket leder till än mer kraftfull sammandragning av slutmuskeln som i sin tur försvårar läkningsprocessen och gör toalettbesöken till en smärtsam upplevelse.

Symptom

Smärta under och efter avföringen samt mindre blödning.

Behandling

Behandling syftar till att minska muskelkrampen och smärtan och därmed underlätta läkningsprocessen.

- Salvor och stolpiller mjukgörande avföringsmedel,

- Botox(Botulinumtoxin) injektioner  i slutmuskeln som utför polikliniskt

- Kirurgisk behandling i dagkirurgi

Läkningen av en kronisk fissur kräver tålamod. Det finns inga studier som i förväg kan peka den bästa strategin utan individuell bedömning är nödvändig i varje fall.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke