Analklåda

Klåda i ändtarmen är oftast ett ofarligt tillstånd men orsakar stora besvär och minskad livskvalité.

Vad orsakar klåda i ändtarmen?

Klåda i ändtarmen är oftast ett ofarligt tillstånd men orsakar stora besvär och minskad livskvalité.

Vanligaste orsaken till klådan är att huden runt analöppningen är fuktig och så småningom mjukas upp med sprickbildning och eksem som följd.

Den vanligaste orsaken är att analöppningen inte kan sluta helt tätt efter avföringstillfället vilket i sin tur kan bero på en mängd olika faktorer.

Andra mindre vanliga orsaker är infektioner/parasiter eller hudsjukdomar runt analöppningen.

Klåda och smärta i analöppningen ingår också som ett delsymptom i andra ändtarmstillstånd.

Poliklinisk undersökning är förutsättningen för att rätt behandling kan ges.

Extensiv rengöring med uttorkande hygienprodukter brukar i de flesta fall försämra tillståndet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke