Fistel ändtarm

En abscess (en varansamling runt ändtarmen) kan ibland leda till en förbindelse mellan huden och ändtarmen. Denna gång kallas för en fistel.

Vad är en fistel?

En abscess (en varansamling runt ändtarmen) kan ibland leda till en förbindelse mellan huden och ändtarmen. Denna gång kallas för en fistel. I majoriteten av fallen är fisteln relativt okomplicerad, en så kallad låg fistel.

En mindre andel av fistlar har en mer komplicerad utbredning och kan engagera framför allt slutmuskulaturen i större eller mindre utsträckning.

Symptom

Klassiska symptom är att det vätskar sig och att det tömmer sig var ifrån fistelöppningen. Området är svullet och ömmande.

Behandling

Behandling för en fistel är en operation som utförs med patienten i ett sövt tillstånd.

Ingreppets omfattning och den metod som man väljer beror på fistelns utbredning och lokalisation. Okomplicerade fistlar kan avlägsnas helt medan mer komplicerade fall kan behöva ett flertal operationer. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke