Hemorrojder

Hemorrojder är förstorade kärlnystan/slemhinnekuddar som normalt finns i analkanalen.

Hemorrojder är förstorade kärlnystan/slemhinnekuddar som normalt finns i analkanalen.

Sjukdomen är mycket vanlig och orsakar en rad av symptom - allt från ett milt obehag i samband med toalettbesök till blödning, klåda, hygienproblem, smärta.

Stora hemorrojder är förbundna med ett slemhinneframfall som orsakar inkontinensproblematik, inklämning som i vissa fall orsakar smärtsamma blödningar.

Det förkommer också så kallade yttre hemorrojdhudflikar som är ett resttillstånd av tidigare yttre hemorrojder. Dessa kan orsaka smärta och ömhet men är framför allt klåda och problem med analhygienen.

Hemorrojder behandlas med en rad av metoder allt beroende på allvarlighetsgraden och symptomatologin.

-lokal behandling med stolpiller och avföringsmedel

-injektionsbehandling

-gummiligaturbehandling

Detta kan utföras polikliniskt i samband med patientbesöket.

Allvarligare hemorrojdsjukdom behöver opereras vilket sker med patienten i sövt tillstånd.

Operationsmetodiken anpassas efter patientens förutsättning och sjukdomsbild.

Man kan antigen avlägsna hemorrojderna på kirurgisk väg där såren sedan läker under några veckors tid - Milligans operation.

Från och med hösten 2021 kommer vi kunna erbjuda en kirurgisk behandling som kallas

-THD ( transanal hemorrojdal dearterialisation)

Metoden efterlämnar inga sår utan i samband med kirurgin används en ultraljudssond för att lokalisera blodkärl som försörjer hemorrojd kärlnystan/slemhinnekuddar.

Kärlnystan/slemhinnekuddar tillsammans med det slemhinneframfallet som finns sys över och därmed minskas blodflödet till hemorrojderna. Dessa krymper gradvis och symptomen avtar. Ingreppet efterlämnar inga sår och är således mindre smärtsamt i det postoperativa förloppet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke