Entrédörr CFTK Entrédörr CFTK

Arbeta hos oss

Vår vision är att erbjuda varje patient bästa möjliga livskvalitet. I praktiken är det vi medarbetare som utgör skillnaden på Capio CFTK.

Vi arbetar med att skapa en organisation där medarbetare ges befogenheter och tar ansvar för sina uppgifter samt driver ett ständigt förbättringsarbete. Goda relationer med våra medarbetare som bygger på ömsesidig respekt och förtroende är av allra största betydelse för oss.

Är du intresserad av att jobba hos oss? Du är välkommen med en spontanansökan för framtida lediga tjänster. 

För mer information, kontakta oss på

info.cftk@capio.se