Tangenbord Tangentbord och post it

Synpunkter på vården

På Capio CFTK arbetar vi ständigt med att förbättra oss och är därför mycket tacksamma om du återkopplar klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till oss.

Patientnämnden Region Stockholm

Klicka på länken nedan för att rapportera till Stockholms Läns Landstings Patientnämnd om du inte är nöjd med den vårt, det bemötande eller det omhändertagande du fått hos oss:

Tel: 08-690 67 00

Patientförsäkringen

Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att ha en Patientförsäkring. För privatbetalande patienter har Capio tecknat sin Patientförsäkring hos . Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas. 

Om du inte är privatbetalande patient anmäler du skadan till Patientförsäkringen,

Klagomål, synpunkter och förbättringsförslag

Vi är även tacksamma om du återkopplar klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till oss i ledningen här på kliniken.

Skriv ned dina synpunkter och skicka till oss:

Capio CFTK
Drottninggatan 99A
113 60 Stockholm