Ljumskbråck

Operation av ljumskbråck är det vanligaste kirurgiska ingreppet som genomförs i Sverige.

Ljumskbråck är mycket vanligt förekommande i befolkningen och kan förekomma från nyföddhetsperioden och uppåt. Vuxenbråck är vanligt och operation av ljumskbråck är det vanligaste kirurgiska ingreppet som genomförs i Sverige.

Vid bråck pressas bukhinnan och bukinnehåll ut genom en försvagning i bukväggen och de vanligaste symptomen är en bula i ljumsken med smärta eller obehag. Operationerna utförs med antingen öppen eller titthålsteknik och samtidigt inläggning av ett nät. Operationsmetod diskuteras med kirurg vid en konsultation. 

Operation

 • Operationsdagen

  Operation av symptomgivande ljumskbråck är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen i Sverige. Operationerna utförs med antingen titthålsteknik eller öppen teknik och samtidigt inläggning av ett nät. En bråckoperation utförs i lokalbedövning eller narkos, alltid i samråd mellan patienten och behandlande kirurg. Före operationen träffar du narkosläkaren, sjuksköterska och behandlande kirurg. Du skall vara fastande i minst 6 timmar innan ingreppet.

  Du kan opereras med titthålsteknik eller med öppen teknik.  Det är vanligast att kirurgen opererar med titthålsteknik.

   

 • Efter operationen

  Efter operationen kommer du att vårdas på vår uppvakningsavdelning för övervakning i några timmar. Man har i regel ganska lindriga besvär. För värk eller smärta i operationsområdet får du smärtlindring i form av sprutor, stolpiller eller tabletter. Enstaka patienter kan få övergående problem med att kasta vatten.

  Efter operationen gäller restriktion avseende tunga lyft under 1 – 2 veckor, men i övrigt kan du leva ett normalt liv. Du uppmuntras till att vara uppe och röra på dig som vanligt. I regel räcker det med upp till 1 veckas sjukskrivning men för patienter med mycket tungt arbete kan ytterligare sjukskrivning krävas. Den postoperativa smärtan är i regel mycket måttlig och behöver oftast inget annat läkemedel än paracetamol. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vår sjuksköterska dig alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke