Kirurg

Armplastik

En armplastik syftar till att förbättra formen på armen och samtidigt ta bort överskottshud.

Varför göra en armplastik?

Det finns flera skäl till ett hudöverskott, exempelvis ökad ålder eller kraftig viktnedgång. På en del yngre kan man utföra en fettsugning av en kraftig överarm utan att man behöver göra någon kirurgisk hudsträckning, men de flesta patienter som söker för det här problemet har också ett hudöverskott på armarnas insidor som kan skava mot bröstkorgen vid rörelse. Vid en armplastik kombineras ofta fettsugning med borttagande av överskottshud från armarnas insidor för att ge armarna en smalare form, samt ett bättre estetiskt utseende. Snitt läggs längs insidan av överarmen in mot armhålan. Detta ger till en början synliga ärr, vilka dock brukar blekna undan. Man måste dock räkna med att man alltid kommer att ha synliga ärr på överarmarnas insidor vid t.ex. användande av badkläder på stranden.

När är en armplastiksoperation lämplig?

Viktigt att tänka på är att varken armplastik eller fettsugning är metoder för generell viktminskning och kan inte heller ersätta träning och bra kost. Vid kraftig viktnedgång behöver du vara viktstabil i minst sex månader innan en operation kan vara aktuell. Efter graviditet bör man vänta minst ett år så att vävnad kan återhämta sig innan eventuell kirurgi. Vi rekommenderar ett BMI under 30 för armplastik. Bäst estetiskt resultat uppnås dock med BMI under 27.

Vid en konsultation

Vid konsultation för armplastik går vi igenom ditt generella hälsotillstånd/medicinering och stämmer av att ditt BMI-värde inte är för högt. Du får också all praktisk information du kan behöva kring operationen om vad som gäller före, under och efter och hur du ska förbereda dig på bästa sätt.

Operation

  • Operationsdagen

  • Efter operationen

Komplikationer vid armplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste vid armplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage, samt att man använder kompression. För att minska risken för blodproppar i benen eller armar efter din armplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas 10 dagar efter operationen.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vår sjuksköterska dig alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke