Läkare med stetoskop Läkare med stetoskop

Bröstförstoring

Vanligaste sättet att förstora brösten är genom bröstimplantat.

Varför göra en bröstförstoring?

Vid en upplevelse av små bröst kan man åtgärda detta med en bröstförstoring. Det vanligaste sättet att förstora brösten är genom att använda bröstimplantat. Bröstimplantat kan även användas i kombination med ett bröstlyft efter t.ex. amning eller stor viktnedgång för att förändra volymen och formen på brösten.

Olika implantat

Bröstimplantat finns i många olika storlekar. Det är viktigt att anpassa implantaten efter varje individ och detta kommer du och vår specialist i plastikkirurgi tillsammans överens om. Detta för att du ska få ett så optimalt resultat som möjligt utifrån dina förutsättningar. CFTK samarbetar med Mentor som protestillverkare, och oftast används implantat av silikongel. Mentor är en av världens största tillverkare av bröstproteser. Implantaten är CE-märkta och har FDA-godkännande i USA, http://mentorimplants.se/.

Implantatet kan placeras antingen delvis under bröstmuskeln pectoralis major (submuskulärt) eller framför muskeln och under bröstets körtelvävnad (subglandulärt). När du träffar kirurgen under din konsultation kan ni diskutera för- och nackdelar med olika placeringar. Din egen bröstkörtelvävnad ligger alltid framför implantatet och det försvårar inte möjligheten för självundersökning av brösten eller amning.

Submuskulär placering

Genom att placera implantatet under muskeln kan du minska risken för att dina implantat kan kännas genom huden såväl som för att ärrvävnad förhårdnar runt dina implantat. En submuskulär placering minskar också risken för häng och avlastar tyngden från implantaten. Det kommer också att göra det enklare att undersöka dina bröst vid en mammografi. En potentiell nackdel med detta val kan vara längre operations- och återhämtningstid.

Subglandulär placering

Om du väljer en placering framför muskeln kan tiden för din bröstförstoring och återhämtning reduceras. Dessutom påverkas inte implantatet av bröstmuskeln vid tung fysisk aktivitet. En möjlig nackdel med den subglandulära placeringen är att implantatets kanter kan synas tydligare under din hud.  

Operation

  • Operationsdagen

  • Efter operationen

Komplikationer vid bröstförstoring

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste komplikationerna vid bröstkirurgi är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet.

En specifik risk vid bröstförstoring är kapselbildning kring implantatet. Om den kapsel (bindvävshinna) som bildas runt implantatet blir för kraftig kan det orsaka allt från en lätt formförändring till ordentlig fasthet och ömhet i bröstet. Detta kallas kapselkontraktur, och kan i uttalade fall kräva en kirurgisk åtgärd.

Andra risker är asymmetri i läkningsfasen, rotation av implantatet, veckbildning av protesens ytterhölje och känselpåverkan runt ärret och i vissa fall även på andra delar av bröstet.

De flesta implantattillverkarna lämnar numera livstidsgaranti på implantatens hållbarhet. Dock kan hållbarheten på bröstimplantaten variera, och räkna med att implantaten sannolikt kommer att behöva bytas ut eller att din egen bröstvävnad behöver korrigeras senare i livet.

På senare år har en ny orsak till så kallad sen sårvätskebildning uppmärksammats, ALCL. Det är en mycket ovanlig form av lymfom som i de flesta fall helt kan botas genom avlägsnande av implantatet och omgivande bindvävshinna.

Om du upplever att brösten förändras med smärta eller svullnad en längre tid efter operationen ska du kontakta din plastikkirurg.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke