Läkare med stetoskop Läkare med stetoskop

Bukplastik

Finns det överskott på fett och hud både ovanför och nedanför naveln så brukar vi rekommendera en bukplastik.

Denna operation kombineras i det allra flesta fall med en fettsugning av buk och flanker. Observera att en bukplastik aldrig är en metod för viktminskning.

  • Operationsdagen

  • Efter operation

Komplikationer vid bukplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste komplikationerna vid bukplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage samt att man använder bukgördel. För att minska risken för blodproppar i benen efter din bukplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas tio dagar efter operationen.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke