Läkare med stetoskop Läkare med stetoskop

Cirkumferent bukplastik

Om fett- och hudöverskottet även fortsätter ut i flanker och det finns ett hudöverskott även på ryggen kan det behövas ett mer omfattande ingrepp för bästa resultat.

En cirkumferent bukplastik åtgärdar hudöverskott både på buk och i ländryggen. Denna bukplastik efterlämnar ett ärr som kan döljas av underkläder men som cirkulärt löper runt hela bålen. Man kan med fördel dela upp detta ingrepp i två operationer då man startar med att utföra en vanlig bukplastik, och i operation 2 åtgärdar man hudöverskottet i ländryggen. På detta vis blir varje ingrepp lindrigare för dig som patient och återhämtningen snabbare.

  • Operation

  • Efter operation

Komplikationer vid cirkumferent bukplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste komplikationerna vid bukplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage samt att man använder bukgördel. För att minska risken för blodproppar i benen efter din bukplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas tio dagar efter operationen.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke