Läkare med stetoskop Läkare med stetoskop

T-bukplastik

Operationsmetoden kallas för T-bukplastik eftersom snittet blir som ett ”upp och nervänt T”.

Efter kraftig viktnedgång kan man få ett stort hudöverskott i både flanker och framtill på buken. I vissa fall är det vertikala hudöverskottet så stort så att det inte räcker med en konventionell bukplastik, utan man kan behöva lägga till ett snitt i medellinjen på buken. Detta kallas för T-bukplastik eftersom snittet blir som ett ”upp och nervänt T” med både en horisontell och en vertikal komponent.

  • Operationsdagen

  • Efter operationen

Komplikationer vid bukplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste komplikationerna vid bukplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage samt att man använder bukgördel. För att minska risken för blodproppar i benen efter din bukplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas tio dagar efter operationen.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke