Kirurg Kirurg

Fettsugning

Fettsugning är en metod som utförs i syfte att avlägsna fett från lokala fettansamlingar på kroppen.

Områden för fettsugning

Vanliga områden som vi behandlar med fettsugning är:

  • Buk och midja
  • Innanlår
  • Ridbyxlår
  • Stuss och höfter
  • Venusberg

Vi kan genomföra fettsugning på i stort sett alla ytliga delar av kroppen som har överskott av fett. En fettsugning åtgärdar dock inte ett hudöverskott, men om man har en bra hudkvalité drar huden ihop sig efter fettsugning.

När är en fettsugning lämplig?

Viktigt att tänka på är att fettsugning ej är en metod för generell viktminskning och kan inte heller ersätta träning och bra kost. Vid kraftig viktnedgång behöver du vara viktstabil i minst sex månader innan en fettsugning kan vara aktuell. Efter graviditet bör man vänta minst ett år så att vävnad kan återhämta sig innan eventuell fettsugning. Vi rekommenderar ett BMI under 30 för fettsugning. Bäst estetiskt resultat uppnås dock med BMI under 27.

Vid en konsultation

Vid konsultation för fettsugning går vi igenom ditt generella hälsotillstånd/medicinering och stämmer av att ditt BMI-värde inte är för högt. Du får också all praktisk information du kan behöva kring operationen om vad som gäller före, under och efter och hur du ska förbereda dig på bästa sätt. Efter en fettsugning rekommenderar vi att man har kompression över området i sex veckor. Vi kan hjälpa till att beställa ett mått anpassat kompressionsförband.

Operationsdagen

  • Operation

  • Efter operationen

Komplikationer vid fettsugning

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå, men det är ovanligt med komplikationer till fettsugning. Den vanligaste komplikationer är blödningar under huden vilket ger blåmärken över det fettsugna området. Dessa blåmärken försvinner inom några veckor. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Vid massiva fettsugningar på flera liter kan finnas risk med blodproppar och fettembolier, även detta dock mycket ovanligt.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke