Kirurg Kirurg

Fettsugning

Fettsugning är en metod som utförs i syfte att avlägsna fett från lokala fettansamlingar på kroppen.

Områden för fettsugning

Vanliga områden som vi behandlar med fettsugning är:

 • Buk och midja
 • Innanlår
 • Ridbyxlår
 • Stuss och höfter
 • Venusberg

Vi kan genomföra fettsugning på i stort sett alla ytliga delar av kroppen som har överskott av fett. En fettsugning åtgärdar dock inte ett hudöverskott, men om man har en bra hudkvalité drar huden ihop sig efter fettsugning.

När är en fettsugning lämplig?

Viktigt att tänka på är att fettsugning ej är en metod för generell viktminskning och kan inte heller ersätta träning och bra kost. Vid kraftig viktnedgång behöver du vara viktstabil i minst sex månader innan en fettsugning kan vara aktuell. Efter graviditet bör man vänta minst ett år så att vävnad kan återhämta sig innan eventuell fettsugning. Vi rekommenderar ett BMI under 30 för fettsugning. Bäst estetiskt resultat uppnås dock med BMI under 27.

Vid en konsultation

Vid konsultation för fettsugning går vi igenom ditt generella hälsotillstånd/medicinering och stämmer av att ditt BMI-värde inte är för högt. Du får också all praktisk information du kan behöva kring operationen om vad som gäller före, under och efter och hur du ska förbereda dig på bästa sätt. Efter en fettsugning rekommenderar vi att man har kompression över området i sex veckor. Vi kan hjälpa till att beställa ett mått anpassat kompressionsförband.

Operationsdagen

 • Operation

  På operationsdagen träffar du din plastikkirurg igen som ritar upp operationsområdet och fotograferar det. Du får också träffa din narkosläkare.

  Operationen sker i narkos – mindre om råden kan göras i lokalbedövning. Vi sprutar även in lokalbedövning i fettvävnaden för att minska obehag efter operationen. Vid ingreppet gör vi ett antal små hudsnitt där överskottsfettet sugs bort med en lång trubbig kanyl. Snitten sys ihop med dolda stygn, som kroppen successivt absorberar. Operationen tar ca 1-2 timmar beroende på omfattning.

 • Efter operationen

  Efter operationen kommer du till vår uppvakningsavdelning. Där stannar du två till sex timmar för omvårdnad och smärtlindring. All fettsugning görs som dagkirurgi så att du kan gå hem samma dag som operationen. Det går utmärkt att komma upp och röra sig direkt efter din operation. Duscha kan du göra dagen efter operationen. Man bör om möjligt ha kompression de första sex veckorna med kompressionsplagg.

  Cirka sju dagar efter din fettsugning kommer du för ett återbesök till våra erfarna sjuksköterskor för omläggning av ärren. Sjukskrivning behövs inte alltid efter fettsugning, men räkna med att du inte har full kapacitet 1-2 veckor efter din fettsugning, beroende på yrke. De första veckorna rekommenderar vi lättare fysisk aktivitet, som promenader. Du bör avstå från hård fysisk träning under sex veckor. För att få så fina ärr som möjligt rekommenderar vi att du tejpar ärren med kirurgtejp de tre första månaderna efter din operation. För att få så fina ärr som möjligt rekommenderar vi att du tejpar ärren med kirurgtejp de tre första månaderna efter din operation. Tejpen byter du en gång i veckan och det går utmärkt att duscha på tejpen. Första året efter operationen bör man inte sola på ärren för att minska risken för rodnade ärr.

  De första dygnen efter operationen kommer du att uppleva en känsla av svullnad och ömhet, samt ytliga blåmärken på de fettsugna områdena. Under de första dagarna kan du behöva smärtstillande medel. Svullnaden avtar successivt under de första veckorna.

  Vi finns tillgängliga dygnet runt efter att du gått hem efter operationen om du behöver komma i kontakt med oss.

  Du kommer att kallas på återbesök till din kirurg ca tre månader efter din operation.

  Tidigast efter sex månader kan man bedöma slutresultatet. Tänk på att resultatet varierar mellan olika personer beroende på skillnader i arvsanlag och hudens elasticitet. Därför är det viktigt att du har realistiska förväntningar. Ärret bleknar med tiden men kommer aldrig att försvinna helt, så räkna med ett till två år innan du helt kan se slutresultatet.

Komplikationer vid fettsugning

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå, men det är ovanligt med komplikationer till fettsugning. Den vanligaste komplikationer är blödningar under huden vilket ger blåmärken över det fettsugna området. Dessa blåmärken försvinner inom några veckor. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Vid massiva fettsugningar på flera liter kan finnas risk med blodproppar och fettembolier, även detta dock mycket ovanligt.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vår sjuksköterska dig alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke