Kirurg Kirurg

Lårplastik

En lårplastik syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt sträcka huden.

Varför göra en lårplastik?

Det finns flera skäl till ett hudöverskott; exempelvis ökad ålder eller kraftig viktnedgång. Vanligast är att det finns ett hudöverskott på lårens insidor som kan skava mot varandra vid gång.

Hur går det till att göra en lårplastik?

Vid en lårplastik kombineras ofta fettsugning med borttagande av överskottshud från lårens insidor för att ge låren en smalare form. Snitt läggs längs insidan av låret och i ljumsken. Detta ger till en början mycket synliga ärr, vilka dock brukar blekna undan. Man måste dock räkna med att man alltid kommer att ha synliga ärr på lårens insidor vid t.ex. användande av badkläder på stranden.

När är en lårplastiksoperation lämplig?

Viktigt att tänka på är att varken lårplastik eller fettsugning är metoder för generell viktminskning och kan inte heller ersätta träning och bra kost. Vid kraftig viktnedgång behöver du vara viktstabil i minst sex månader innan en operation kan vara aktuell. Efter graviditet bör man vänta minst ett år så att vävnad kan återhämta sig innan eventuell kirurgi. Vi rekommenderar ett BMI under 30 för lårplastik. Bäst estetiskt resultat uppnås dock med BMI under 27.

Vid en konsultation

Vid konsultation för lårplastik går vi igenom ditt generella hälsotillstånd/medicinering och stämmer av att ditt BMI-värde inte är för högt. Du får också all praktisk information du kan behöva kring operationen om vad som gäller före, under och efter och hur du ska förbereda dig på bästa sätt. 

  • Operationsdagen

  • Efter operationen

Komplikationer vid lårplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste vid lårplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage, samt att man använder kompression. För att minska risken för blodproppar i benen efter din lårplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas tio dagar efter operationen.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke