Kirurg Kirurg

Lårplastik

En lårplastik syftar till att förbättra formen på låren och samtidigt sträcka huden.

Varför göra en lårplastik?

Det finns flera skäl till ett hudöverskott; exempelvis ökad ålder eller kraftig viktnedgång. Vanligast är att det finns ett hudöverskott på lårens insidor som kan skava mot varandra vid gång.

Hur går det till att göra en lårplastik?

Vid en lårplastik kombineras ofta fettsugning med borttagande av överskottshud från lårens insidor för att ge låren en smalare form. Snitt läggs längs insidan av låret och i ljumsken. Detta ger till en början mycket synliga ärr, vilka dock brukar blekna undan. Man måste dock räkna med att man alltid kommer att ha synliga ärr på lårens insidor vid t.ex. användande av badkläder på stranden.

När är en lårplastiksoperation lämplig?

Viktigt att tänka på är att varken lårplastik eller fettsugning är metoder för generell viktminskning och kan inte heller ersätta träning och bra kost. Vid kraftig viktnedgång behöver du vara viktstabil i minst sex månader innan en operation kan vara aktuell. Efter graviditet bör man vänta minst ett år så att vävnad kan återhämta sig innan eventuell kirurgi. Vi rekommenderar ett BMI under 30 för lårplastik. Bäst estetiskt resultat uppnås dock med BMI under 27.

Vid en konsultation

Vid konsultation för lårplastik går vi igenom ditt generella hälsotillstånd/medicinering och stämmer av att ditt BMI-värde inte är för högt. Du får också all praktisk information du kan behöva kring operationen om vad som gäller före, under och efter och hur du ska förbereda dig på bästa sätt. 

 • Operationsdagen

  På operationsdagen träffar du din plastikkirurg igen som ritar upp operationsområdet och fotograferar det. Du får också träffa din narkosläkare.

  Operationen sker i narkos. Lårplastiken börjar med fettsugning av lårens insida. Därefter läggs ett snitt på insidan av låret. Formen och längden på snittet beror på mängden hud som skall tas bort. Ofta börjar snittet strax ovan knäet och som löper längs lårets insida upp mot blygdben/ljumske. Detta kallas revärsnitt eftersom ärret löper som en inre revär. Överskottshuden på låret tas bort och sedan sträcks lårens hud ihop. Snitten sys ihop med dolda stygn, som kroppen successivt absorberar. Operationen tar ca 2 - 3 timmar beroende på omfattningen av kirurgi.

  Resultatet efter en lårplastik blir mindre voluminösa lår, samt borttagande av skavande hudöverskott på lårens insida.

 • Efter operationen

  Efter operationen kommer du till vår uppvakningsavdelning. Vanligtvis stannar du kvar på kliniken en natt efter din lårplastik. På operationsdagen lindas benen. Man bör ha kompression de första sex veckorna med cykelbyxa eller annan kompressionsbyxa. Normalt har du också dränageslangar som ska transportera bort sårvätska efter operationen. Dessa slangar avlägsnas oftast dagen efter operation. Det går utmärkt att komma upp och röra sig direkt efter din operation.

  Cirka sju dagar efter din lårplastik kommer du för ett återbesök till våra erfarna sjuksköterskor för omläggning av ärret. Vanligtvis blir du sjukskriven 3 - 4 veckor efter din lårplastikoperation, beroende på yrke. De första veckorna rekommenderar vi lättare fysisk aktivitet, som promenader. Du bör avstå från hård fysisk träning under sex veckor. För att få så fina ärr som möjligt rekommenderar vi att du tejpar ärren med kirurgtejp de tre första månaderna efter din operation. Tejpen byter du en gång i veckan och det går utmärkt att duscha på tejpen. Första året efter operationen bör man inte sola på ärren för att minska risken för rodnade ärr.

  De första dygnen efter operationen kommer du att uppleva en känsla av svullnad och ömhet och du kommer att ha nedsatt känsel i huden på låren. Under de första dagarna kan du behöva smärtstillande medel. Svullnaden avtar successivt under de första veckorna.

  Vi finns tillgängliga dygnet runt efter att du gått hem efter operationen om du behöver komma i kontakt med oss.

  Du kommer att kallas på återbesök till din kirurg ca tre månader efter din operation.

  Tidigast efter sex månader kan man bedöma slutresultatet. Tänk på att resultatet varierar mellan olika personer beroende på skillnader i arvsanlag och hudens elasticitet. Därför är det viktigt att du har realistiska förväntningar. Ärren är till en början mycket synliga, men bleknar under loppet av ett till två år. Man måste dock räkna med att man alltid kommer att ha synliga ärr på lårens insidor vid t.ex. användande av badkläder på stranden.

Komplikationer vid lårplastik

Vid all kirurgi kan komplikationer uppstå. De vanligaste vid lårplastik är blödning, infektion, sårläkningsbekymmer samt serom. För att minska risk för blödning ges en dos blödningshämmande medicin i samband med ingreppet. För att motverka infektion ges en dos antibiotika i samband med ingreppet. Serom är ansamling av sårvätska under snittet. Detta kan undvikas med dränage, samt att man använder kompression. För att minska risken för blodproppar i benen efter din lårplastik förskriver vi blodförtunnande sprutor som skall tas tio dagar efter operationen.

Priser och finansiering

Här kan du läsa mer om priserna för våra olika plastikkirurgiska ingrepp. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vår sjuksköterska dig alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke