Blommor Blommor

Frågor och svar

Vi får många frågor om våra viktoperationer. De vanligaste får du svar på här.
 • Viktoperation

 • Vad kostar en magsäcksoperation hos Capio CFTK?

  En sleeve gastrectomy kostar 74 900 SEK och en gastric bypass 79 900 SEK.

  Läs mer om vad som ingår och hur du kan få hjälp med finansiering >

 • Kan jag utnyttja en privat vårdförsäkring?

  Det kan vara svårt att få ersättning för viktoperation via en privat försäkring, men kontakta ditt försäkringsbolag och fråga.

 • Kan jag komma till er via landstingen?

  Nej, tyvärr har vi inga avtal med landstingen idag.

 • Vad händer om operationen inte kan genomföras med titthålsteknik?

  Våra kirurger har stor erfarenhet av både konventionell och titthålskirurgi. Skulle en operation mot förmodan inte kunna genomföras med titthål slutförs operationen med konventionell teknik. Risken för att detta ska ske är dock mycket liten.

 • Vid vilken nedre BMI-gräns kan jag göra en överviktsoperation hos er?

  Fetma är definierat som en sjukdom med ett BMI över 30. Det finns vetenskapligt stöd för att en operation är den långsiktigt mest effektiva behandlingen för fetmapatienter. För patienter med enbart övervikt (BMI 25-30) kan vi hjälpa till med dietistrådgivning.

 • Varför utför Capio CFTK Sleeve Gastrectomy?

  Sleeve gastrectomy är, som gastric bypass, en effektiv överviktsoperation. Till skillnad mot gastric bypass rör man vid sleeve Gastrectomy inte tarmarna och bibehåller magtarmkanalens normala hormonsystem. Risken för tarmvred och utvecklingen av en näringsbrist är därför minimerade. Våra erfarenheter och resultat av mer än 3500 sleeve-operationer talar för att metoden är ett mycket effektivt hjälpmedel. Läs mer om sleevemetoden respektive bypassmetoden.

 • Hur lång erfarenhet har ni av överviktskirurgi?

  Vi på Capio CFTK har utfört överviktsoperation som sleeve gastrectomy och gastric bypass sedan år 2007. Sedan dess har vi hjälp över 4500 patienter till ett hälsosammare liv med ökad livskvalitet som följd. 

 • Jag känner mig osäker, kan jag få prata med en patient som genomgått viktoperation hos er?

  För att ta del av andras historia kan du läsa några av våra patienters berättelser.

 • Före viktoperation

 • Behöver jag äta någon särskild kost före en gastric bypass eller gastric sleeve operation?

  Vid övervikt finns det risk att ha en förstora lever, vilket kan försvåra operationsingreppet. Genom en snabb viktnedgång på kort tid minskas leverns volym och risken för komplikationer blir mindre. Därför behöver du innan en överviktsoperation gå på en lågkalorikost i 1-3 veckor.

  Tiden informeras du om vid inbokning och bestäms delvis beroende på ditt BMI. Under lågkalorikosten får du endast äta kostersättningar och behöver följas strikt för att få önskat resultat. 

 • Blir jag sövd vid utförandet av en överviktsoperation?

  Vid en överviktsoperation blir du sövd i narkos. Före operationen träffar du vår narkosläkare som går igenom hela förloppet.  En viktoperation tar cirka en timme inklusive sövning och uppvaknande. 

 • Efter viktoperation

 • Kan jag gå upp i vikt efter en överviktsoperation?

  En överviktsoperation är ett verktyg där det krävs en stor livsstilsförändring för att få ett hälsosamt och bestående resultat. Om tidigare kost- och motionsvanor inte ändras kan viktuppgång förekomma efter operation. När du opereras hos oss får du support från vår dietist och sjuksköterska i två år för att underlätta din livsstilsförändring. Du får även hjälpmedel som en handbok skriven av CFTK:s dietist samt den klinikanpassade appen Baribuddy. 

 • Kan jag äta som vanligt efter en överviktsoperation?

  Förutom att det är oerhört viktigt att välja en näringsrik kost efter din operation finns det även andra tydliga skillnader från tiden innan. Första månaden går du på en kostrehabilitering som består av en flytande period och en lättuggad period. Syftet är att låta magsäcken läka och för att du sakta ska vänja dig tillbaka till en fastare konsistens.

  Förutom att portionsstorlekarna tydligt minskas efter en överviktsoperation är det av stor vikt att äta långsamt och tugga ordentligt, då den resterande magsäcken inte kan bearbeta maten på samma sätt. En del kan i början uppleva smakförändringar, men som oftast övergår efter ett antal månader. Andra väljer framöver alltid bort livsmedel som exempelvis rött kött och pasta då det kan upplevas obehagligt i magen.

  För att täcka ditt näringsbehov kommer du behöva äta ungefär var tredje timme.  Du behöver även tänka på att dricka mellan måltiderna för att undvika att bli mätt på vätskan. De allra flesta opererade kan fungera precis normalt i sociala sammanhang där mat är inblandat. Många hittar knep som att välja förrätt till varmrätt och att dela en portion till två tillfällen.

 • Kan jag få vitaminbrist om jag inte tar mina vitaminer efter en gastric bypass eller gastric sleeve operation?

  Då portionsmängderna minskar efter en överviktsoperation är det svårare att täcka sitt näringsbehov genom maten. Tillsammans med fysiologiska förändringar i kroppen efter båda operationstyperna är det av största vikt att dagligen ta de rekommenderade vitamin- och mineraltillskotten. Brist kan ofta uppstå efter en längre tid och därför går det inte att förlita sig på måendet i dagsläget. Brister kan ge mycket allvarliga följder. 

 • Hur länge är jag sjukskriven efter en överviktsoperation?

  Efter en gastric sleeve eller gastric bypass blir du sjukskriven i fyra veckor. Dessa veckor är till för att återhämta dig efter operationen och ge utrymme för att komma in i de nya kost- och motionsvanorna. 

 • När får jag börja träna igen efter en gastric bypass eller gastric sleeve operation?

  Fysisk aktivitet är en viktig del efter en överviktsoperation och det är av stor betydelse av olika skäl att tidigt komma igång. Första två veckorna efter operation går det utmärkt att promenera och cykla. Därefter kan du komma igång med lättare styrketräning, simning, dans etc. Vi har flera patienter som efter en gastric sleeve eller gastric bypass har genomfört bland annat motionslopp som Göteborgsvarvet och Vasaloppet. Målet behöver inte vara att bli en Marathonlöpare, däremot att hitta träningsformer som passar dina förutsättningar och som du utövar regelbundet. 

 • Risker viktoperation

 • Vilka komplikationer är vanligast efter en överviktsoperation?

  Även om komplikationsrisken vid en viktoperation är mycket liten är det ändå viktigt att känna till de risker som finns. Blödningar i samband med kirurgiska ingrepp, antingen under själva ingreppet eller under de första dygnen kan behöva behandlas och t o m leda till att man behöver göra ytterligare operationer. Blödning kan också medföra att man behöver frångå titthålstekniken och genomföra traditionell kirurgi med större snitt sk ”konvertering”. Man bör dock veta att konvertering till öppen kirurgi är en mycket sällsynt åtgärd som vi tar till endast i undantagsfall och för att rädda en annars potentiellt farlig situation.

  Läckage i det konstruerade ”magsäcksröret” efter LSG eller i skarven mellan magsäck och tarm efter GBP är båda allvarliga komplikationer som innebär att mag- och tarminnehåll kan läcka ut i fri bukhåla. Det innebär att man blir svårt sjuk och i regel måste genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp för att täta läckan och också dränera bukhålan. Läckage är mycket ovanligt men kan förstås förekomma, vilket man bör vara införstådd med inför operationen. Om ett läckage skulle inträffa så sker det nästan alltid inom något till ett par dygn efter operationen.

  Gastric bypass (GBP) innebär att man ”kopplar om” mag-tarmsystemet. Efter ingreppet finns det därför förutsättningar för att tarmarna kan sno sig kring sig själva och ge upphov till tarmvred och sk inre bråck. Risken för det är som störst när man gått ner i vikt och när man nått viktstabilitet. Metoden vid GBP har därför modifierats något över tid för att minska risken för tarmvred. Risken är idag mindre än tidigare men finns fortfarande. Risken för tarmvred efter sleeve gastrectomy (LSG) är inte högre än efter vilket annat kirurgiskt bukingrepp som helst eftersom mag-tarmkanalens anatomi är intakt efter ingreppet förutom att magsäcken gjorts mindre.

  Efter en sleeve gastrectomy finns det en ökad risk för att få besvär med halsbränna, bröstbränna och sura uppstötningar. Dessa symtom förekommer under de första månaderna efter operationen och i de allra flesta fall försvinner symptomen helt så småningom. I några enstaka fall kvarstår dock problemen och kan då kräva livslång behandling med så kallade protonpumpshämmare som exempelvis Omeprazol. Om man innan ingreppet har mycket besvär med halsbränna, bröstbränna och/eller sura uppstötningar och dessutom har ett signifikant magmunsbråck kan gastric bypass vara en mer lämplig operationsmetod.  Detta diskuteras vid konsultationen med vår kirurg. 

  Avslutningsvis kan sägas att komplikationer till överviktskirurgiska ingrepp är sällsynta men att frågor kring det givetvis bör tas upp i samtalen före det planerade ingreppet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke

Räkna ut ditt BMI

Operationssjuksköterska

Operationsmetoder

Vår vanligaste operationsmetod är gastric sleeve och vi utför även gastric bypass. Vi har utfört mer än 4500 viktoperationer.

 

 

 

Patientberättelser

"Jag vill inte missa saker längre och jag kan inte nog tacka Capio CFTK för att jag får leva mitt liv igen. Tack!"                      

- Helena, sleeve gastrectomy 2018