Gastric sleeve - Operationssjuksköterska vid op-sal Gastric sleeve - Operationssjuksköterska vid op-sal

Gastric sleeve

Gastric sleeve är vår vanligaste operationsmetod.

Sleeve gastrectomy är idag vår vanligaste operationsmetod vad gäller fetmakirurgi. Capio CFTK var först med sleeve-operationer i Skandinavien och vi har hittills utfört mer än 4500 operationer.

Gastric sleeve - bild på en magsäck

Vad innebär Gastric Sleeve?

LSG innebär att cirka 60-80% av magsäcken tas bort och avlägsnas från kroppen. Kvarvarande magsäck görs om till ett smalt rör. Att metoden fungerar på lång sikt har att göra med att magsäcken rent fysiskt rymmer mindre mängd men också att halterna av hungerhormoner minskar och mättnadshormoner ökar i blodet. Ghrelin är ett av de hungerhormon som bildas i magsäcken och produktionen av hormonet minskar när en del av magsäcken opereras bort. Den hormonella förändringen tillsammans med begränsat utrymme i magsäcken medför mindre portionsstorlekar och tidigare mättnadskänsla.

Vid en sleeve gastrectomy bevaras den nedre magmunnen och därmed minskar risken för dumping, vilket är en vanlig biverkan efter gastric bypassoperation. Även risken för olika typer av mineral- och vitaminbrist är troligtvis mindre i jämförelse med gastric bypass. Rekommendationen är trots det att man behöver livslång medicinering med och kontroll av mineraler och vitaminer. Det finns inte heller en ökad risk för tarmvred. Läs mer om risker och komplikationer efter en viktoperation. 

Vad händer efter en gastric sleeve?

Efter din gastric sleeve vaknar du upp på vår uppvakningsavdelning för att därefter flytta in i ett av våra trevliga patientrum. Sammanlagt är du hos oss i två dygn och du är hela tiden övervakad av vår personal. 

Vi rekommenderar att du är sjukskriven i 4 veckor för att vänja dig vid din ”nya” magsäck och återhämta dig efter operationen. Du kommer att behöva avsätta tid för att få i dig vätska och måltider samt för att röra dig enligt våra rekommendationer. Läs mer om kostråden efter en operation och det supportprogram som vi erbjuder i två år efter operationen.

Varför välja oss?

  • Korta väntetider
  • Lång erfarenhet med mer än 4500 utförda operationer
  • Personlig support
  • Två vårddygn
Kvinna i färgglada kläder

Hur farligt är övervikt?

Övervikt och fetma är ett av vår tids största hälsoproblem. Samtidigt som vi idag rör oss mindre och förbrukar mindre kalorier har vi inte anpassat kosten till en ny livsstil.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke