Mindfulness

Mindfulness är ord man ganska ofta ser eller hör om i dessa tider men vad betyder det egentligen?

Översätter vi ordet till svenska så brukar man använda “medveten närvaro” eller ett förhållningssätt till livet som gör att vi kan ta vara på ögonblicket. Lär vi oss att bli mer uppmärksamma och medvetna så kan det hjälpa oss att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt. 

En stor del av vår vakna tid gör vi saker utan att vara medvetna om vad det är vi gör, vi tänker på andra saker som har ganska lite att göra med nuet. Det skulle gå att beskriva som att vi inte är riktigt vakna. Det är då lätt att reagera per automatik när saker händer, inom mindfulness säger man att man går på autopilot. Vi reagerar då med gamla invanda beteenden som inte alltid är så ändamålsenliga.  

Varför mindfulness?

Genom att öva mindfulness så ökar vi förmågan att agera medvetet vilket hjälper oss bryta gamla invanda mönster och istället välja nya mer ändamålsenliga lösningar. Ett medvetet liv är ett rikare liv eftersom det gör oss medvetna om det som händer – när det händer.  

Ett exempel på detta kan ju vara att man brottas med en gammal vana att äta för fort. Autopiloten slår på och man gör som man alltid gjort - försöker hinna äta lunchen på 5 minuter. Detta är något som många berättar om att de måste kämpa extra med efter operation. Genom att träna på mindfulness kan man få lite hjälp med det sättet att vara även när man äter. Man brukar även prata om “Mindful eating”

Mindfulness och ätande  

När det kommer till ätande, har mindfulness applicerats i syfte att minska stress och oro centrerat kring mat och ätande, men även för att förbättra matsmältningen och för att behandla olika typer av magproblem. Mindful eating innebär sammanfattningsvis att man eliminerar distraktioner som till exempel TV, mobiltelefon och liknande och istället fokuserar på maten – dess färg, textur, smak och så vidare. 

Det finns idag många hemsidor, böcker eller appar till hjälp när man både när man vill öva Mindfulness eller Mindful eating. Ett litet steg i rätt riktning kan vara att göra denna lilla övning där man fokuserar på andningen. Det är ett fantastiskt sätt att lugna hela vårt system genom att andas långa djupa andetag och bara fokusera på det. 

Stenar balanserar på varandra i vattnet och bildar ett torn

Andningsövning

  • Lägg dig ned på rygg med fötterna lätt isär och handflatorna uppåt och slut ögonen.
  • Tag några djupa andetag och landa.
  • Lägg nu en hand på magen och en uppe vid bröstet. Armbågarna ska nudda axlarna så att axlarna slappnar av. Andas på in och ut genom näsan.
  • Börja nu andas in genom att resa magen mot taket/himlen efterföljt av att bröstkorgen reser sig och fylls med luft. Hitta magmusklerna som spänner ut magen och föreställ dig att all luft du andas in fyller upp magen först och sen bröstkorgen. Håll en kort stund och andas sedan ut all luft långsamt och kontrollerat.
  • När du andats ut all luft stannar du en liten stund tills kroppen själv säger att den vill andas igen, men utan att det blir spänt. Då tar du nästa andetag. Låt på detta sätt andetaget bli långt och djupt, långsamt och kontrollerat.
  • Fortsätt andas långa, djupa andetag i 10 minuter.

Även här finns många filmer och instruktioner på nätet till hjälp om du söker på “långa djupa andetag”.