Konsultation med kirurg

Nästa steg är ett mer ingående samtal med en av våra kirurger, antingen på vår mottagning, genom videosamtal eller telefon. Kirurgen går noggrant igenom vad en operation och efterföljande livsstilsförändringar innebär samt vilka operationsmetoder vi erbjuder på Capio CFTK.

Det är kirurgen som bestämmer om en operation blir aktuell och ni beslutar i så fall tillsammans vilken operationsmetod som är bäst för dig.

Boka in operationsdatum

Om du bestämt dig för att genomgå en operation kommer du inom ett par dagar efter konsultationen kontaktas av vår sjuksköterska för att boka in ett operationsdatum. Det finns möjlighet till samtal med dietist innan du bestämmer dig om så önskas. Det är viktigt att du känner dig trygg och välinformerad. 

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att få mer information, alternativt ring oss på 08-32 62 20.

Samtycke