Personal i fokus Personal i fokus

Välkommen att remittera dina patienter till oss!

Vi på Capio Geriatrik värdesätter ett gott samarbete med dig som remitterande läkare och vi samverkar även med andra vårdgivare och vårdgrannar för att hitta en helhetslösning för våra patienter. Många som vårdas av oss har flera olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. De flesta är äldre än 65 år, men även yngre patienter i behov av akutgeriatrisk vård är välkomna till oss.

Från maj 2019 är geriatrisk specialistvård, inklusive minnesutredningar, vårdval i Region Stockholm. Det betyder att du för patientens räkning kan välja någon av våra mottagningar när hon/han är i behov av denna typ av vård.

Välkommen med din remiss!

Vi erbjuder geriatrisk slutenvård och minnesutredningar

Remittera till geriatrisk vård

Vi erbjuder geriatrisk slutenvård via både direktintag och remiss. Våra vårdavdelningar har öppet dygnet runt, alla dagar hela året.

Remittera till minnesutredning

Våra specialiserade minnesmottagningar erbjuder utredning av patienter med minnesproblematik.