Medarbetare står vid sängkanten och ler mot patienten Medarbetare står vid sängkanten och ler mot patienten

Remittera till geriatrisk vård

Vi erbjuder geriatrisk slutenvård via både direktintag och remiss. Våra vårdavdelningar har öppet dygnet runt, alla dagar hela året.

Vi strävar efter att i största möjligaste utsträckning kunna erbjuda direktinläggning, vilket kan ske till exempel via akutmottagning, ambulans eller vårdcentral. 

Om ni har en patient som ni tror kan vara aktuell för inläggning hos oss, ring då vår bakjour och konsultera. Vid mindre brådskande fall där patienten först behöver vård inom några dagar kan ni istället skicka en remiss. För kontaktuppgifter, se respektive mottagning nedan. 

För att veta om vi har lediga platser så kan ni kontrollera vår vårdplatstillgång på www.belport.se. Se nedan för beskrivning av remissflöde och kontaktuppgifter. 

Välkommen med din remiss!

Kontaktuppgifter och remissvägar

 • Capio Geriatrik Löwet (Upplands Väsby)

  Vi har två vårdavdelningar med totalt 58 vårdplatser.

  Ni når vår bakjour dygnet runt på telefonnummer 08-590 879 95.

  Remissförfarande genom journalsystemet TakeCare. Via TakeCare Konsultationsärende väljs mottagare: Löwetgeriatriken Intaget, Capio. Vid annat journalsystem än TakeCare faxas remiss och journalkopior med aktuell omvårdnadsstatus, senaste lab-svar och aktuell läkemedelslista/APO doslista/Warankort etc. till faxnummer 08-599 093 10.

  Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-599 093 41!

  Läs mer om Capio Geriatrik Löwet 

  Information om vägledning för direktintag från ambulans:

  Direktintag ambulans

  Aktuellt platsläge

  Beslutstöd ambulans direktintag

 • Capio Geriatrik Nacka

  Vi har fyra vårdavdelningar med totalt 70 vårdplatser.

  Ni når vår bakjour dygnet runt på telefonnummer 08-718 60 90.

  Remissförfarande genom journalsystemet TakeCare. Via TakeCare Konsultationsärende väljs mottagare: Nackager Intagningsavd. Vid annat journalsystem än TakeCare faxas remiss och journalkopior med aktuell omvårdnadsstatus, senaste lab-svar och aktuell läkemedelslista/APO doslista/Warankort etc. till faxnummer 08-718 60 10.

  Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-718 60 90!

  Läs mer om Capio Geriatrik Nacka

  Information om vägledning för direktintag från ambulans:

  Direktintag ambulans

  Aktuellt platsläge

  Beslutstöd ambulans direktintag

 • Capio Geriatrik Nynäshamn

  Vi har en vårdavdelning med totalt 22 vårdplatser.

  Ni når vår bakjour dygnet runt på telefonnummer 08-120 665 49.

  Remissförfarande genom journalsystemet TakeCare. Via TakeCare Konsultationsärende väljs mottagare: Capio Geriatrik Nynäshamn. Vid annat journalsystem än TakeCare faxas remiss och journalkopior med aktuell omvårdnadsstatus, senaste lab-svar och aktuell läkemedelslista/APO doslista/Warankort etc. till faxnummer 08-520 173 80.

  Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 08-120 665 10!

  Läs mer om Capio Geriatrik Nynäshamn

 • Capio Geriatrik Vårberg

  En nystartad geriatrisk klinik i Vårberg centrum. Vi har inledningsvis en vårdavdelning med 33 vårdplatser men redan under våren 2020 öppnar vi en lika stor avdelning till.

  Telefonnummer remittent: 08-598 58 509
  Primärjour: 08-598 58 507
  Bakjour: 08-598 58 508.

  Remissförfarande genom journalsystemet TakeCare. Via TakeCare Konsultationsärende väljs mottagare: Vårbergger Intaget Capio. Vid annat journalsystem än TakeCare faxas remiss och journalkopior med aktuell omvårdnadsstatus, senaste lab-svar och aktuell läkemedelslista/APO doslista/Warankort etc. till faxnummer 08-598 58 501.

  Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss på avdelningen på telefonnummer 08-598 58 500!

  Läs mer om Capio Geriatrik Vårberg

Solnedgång över vik där skog speglar sig i vattnet

Våra verksamheter

Våra slutenvårdsavdelningar tar emot patienter både via direktintag och remiss och finns på fyra platser i Region Stockholm.

Nyfiken på oss?

Läs mer om Capio som arbetsgivare och hitta lediga tjänster inom Capio Geriatrik.