Stort och halvfärdigt pussel som ligger på ett bord Stort och halvfärdigt pussel som ligger på ett bord

Remittera till minnesutredning

Våra specialiserade minnesmottagningar erbjuder utredning av patienter med minnesproblematik.

Vi finns på tre platser i Stockholmsregionen, se respektive mottagning nedan för aktuella upptagningsområden och kontaktuppgifter. Våra remisskriterier är att patienten ska vara 65 år eller äldre och genomgått en basal utredning i primärvården. 

Den basala utredningen ska innehålla:

 • DT-skalle med frågeställning demenssjukdom som inte är äldre än ett år. Kan göras genom eftergranskning.
 • Blodprover som ska vara tagna: Hb, MCV, LPK, TPK, SR, CRP, blodsocker, kreatinin, elektrolytstatus, kalcium, albumin, leverprover, TSH, ev. T4, ev. B12 och folat.
 • MMSE-SR/MoCA ska vara utfört inom de senaste sex månaderna.

Tänk även på att:

 • Patienten ska vara i sitt habitualtillstånd och inte nyligen varit inlagd i slutenvård.
 • Vid alkoholöverkonsumtion ska patienten ha varit nykter i minst två månader innan remiss skickas.
 • Minnesutredning tidigast sex månader efter stroke.
 • Vi tar gärna emot frågeremiss angående medicininställning eller diskussion om diagnossättning.
 • Skriv gärna in kontaktuppgifter till närstående i remissen och ett samtycke att vi får kontakta dem.

Välkommen med din remiss!

Kontaktuppgifter och remissvägar

 • Capio Geriatrik Löwet (Upplands Väsby)

  Remiss skickas antingen via TakeCare eller via post till:
  Minnesmottagning, Capio Geriatrik AB, entréplan
  Löwenströms väg 1
  194 89 Upplands Väsby

  Har du frågor så når du oss på telefon 08-599 093 41.

  Vi kommer gärna till er vårdcentral/husläkarmottagning och berättar mer om våra minnesutredningar!

   

 • Capio Geriatrik Nacka

  Remissförfarande genom journalsystemet TakeCare. Via TakeCare Konsultationsärende väljs mottagare: Nackager Mott. Vid annat journalsystem än TakeCare faxas remiss till faxnummer 08-718 60 10.

  Har du frågor så når du oss på telefon 08-718 60 35.

  Vi kommer gärna till er vårdcentral/husläkarmottagning och berättar mer om våra minnesutredningar!

 • Capio Geriatrik Nynäshamn

  I nuläget samverkar vi med Handengeriatriken som utför minnesutredningar för vår räkning. Remiss för minnesutredning skickas elektroniskt i journalsystemet TakeCare.

  Du når oss på telefon 08-120 665 27.

 

Ormbunke i fokus

Våra verksamheter

Våra specialiserade minnesmottagningar erbjuder utredning av patienter med minnesproblematik och finns på tre platser i Region Stockholm.

Nyfiken på oss?

Läs mer om Capio som arbetsgivare och hitta lediga tjänster inom Capio Geriatrik.