Stort och halvfärdigt pussel som ligger på ett bord Stort och halvfärdigt pussel som ligger på ett bord

Remittera till minnesutredning

Våra specialiserade minnesmottagningar erbjuder utredning av patienter med minnesproblematik.

Vi finns på tre platser i Stockholmsregionen, se respektive mottagning nedan för aktuella upptagningsområden och kontaktuppgifter. Våra remisskriterier är att patienten ska vara 65 år eller äldre och genomgått en basal utredning i primärvården. 

Den basala utredningen ska innehålla:

 • DT-skalle med frågeställning demenssjukdom som inte är äldre än ett år. Kan göras genom eftergranskning.
 • Blodprover som ska vara tagna: Hb, MCV, LPK, TPK, SR, CRP, blodsocker, kreatinin, elektrolytstatus, kalcium, albumin, leverprover, TSH, ev. T4, ev. B12 och folat.
 • MMSE-SR/MoCA ska vara utfört inom de senaste sex månaderna.

Tänk även på att:

 • Patienten ska vara i sitt habitualtillstånd och inte nyligen varit inlagd i slutenvård.
 • Vid alkoholöverkonsumtion ska patienten ha varit nykter i minst två månader innan remiss skickas.
 • Minnesutredning tidigast sex månader efter stroke.
 • Vi tar gärna emot frågeremiss angående medicininställning eller diskussion om diagnossättning.
 • Skriv gärna in kontaktuppgifter till närstående i remissen och ett samtycke att vi får kontakta dem.

Välkommen med din remiss!

Kontaktuppgifter och remissvägar

 • Capio Geriatrik Löwet (Upplands Väsby)

 • Capio Geriatrik Nacka

 • Capio Geriatrik Nynäshamn

 • Capio Geriatrik Sollentuna

 

Ormbunke i fokus

Våra verksamheter

Våra specialiserade minnesmottagningar erbjuder utredning av patienter med minnesproblematik och finns på tre platser i Region Stockholm.

Nyfiken på oss?

Läs mer om Capio som arbetsgivare och hitta lediga tjänster inom Capio Geriatrik.