Medarbetare som samtalar i grupp Medarbetare som samtalar i grupp

Vårdas av oss

Vi på Capio har lång erfarenhet av att utreda, behandla, vårda och rehabilitera dig som är äldre och påverkas av flera olika sjukdomar.

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på att behandla och rehabilitera dig i samband med akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. Inom den geriatriska vården utreds och behandlas också minnesproblem. Vi finns här för att du ska få bästa möjliga vård och rehabilitering!

Vi erbjuder:

 • Geriatrisk vård

  På våra geriatriska vårdavdelningar vårdar vi patienter för bland annat infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, diabetes, stroke och ortopediska besvär. Många av dem vi möter har inte bara en sjukdom eller ett problem, utan många. Därför räcker det ofta inte att behandla en sjukdom utan vi gör en helhetsbedömning som innebär att du kan få träffa allt från läkare och sjuksköterskor till sjukgymnaster, kuratorer, logopeder och dietister.

  Läs mer om geriatrisk vård 

 • Rehabilitering

  Målet med geriatrisk rehabilitering är att återställa och upprätthålla din motoriska funktion och se till att du kan vara så självständig som möjligt i dina dagliga aktiviteter. Våra arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar tillsammans med dig för att nå de mål som ni gemensamt har satt upp.

  Läs mer om rehabilitering

 • Minnesutredning

  Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet börjar få sämre minne, så bör det utredas. Du som är 65 år eller äldre är välkommen till vår specialistmottagning för minnesutredningar efter remiss från läkare.

  Läs mer om minnesutredning

 • Stöd till anhöriga

  När en nära anhörig drabbas av sjukdom eller olycksfall kan du som närstående känna oro och ställas inför praktiska frågor som behöver lösas eller diskuteras. Våra kuratorer kan erbjuda stödsamtal i en svår situation, men även vägleda dig i frågor som rör social lagstiftning, socialförsäkring och dylikt.

  Läs mer om stöd till anhöriga

Kontakta oss!

Vanliga frågor

Här har vi sammanställt svaren på de frågor som vi oftast får från er patienter och anhöriga.