Patient greppar medarbetares hand med två händer Patient greppar medarbetares hand med två händer

Kuratorn finns där för dig

Våra kuratorer arbetar utifrån en helhetssyn på dig som patient eller närstående med stödsamtal som främsta arbetsredskap.

Kuratorn kan hjälpa dig som patient respektive anhörig med stödsamtal. Ibland är det viktigt att bara få prata igenom sin situation med någon som kan komma med nya infallsvinklar. Då kan ett samtal med en kurator kännas bra.

Våra kuratorer kan också hjälpa till med mer praktiska saker, som kontakter med biståndshandläggare, Försäkringskassan och andra myndigheter. Kuratorn vet hur socialförsäkringssystemet fungerar, vilka fondmedel du eventuellt kan ansöka om, hur du söker bostadsbidrag och liknande. Tillsammans kan ni hitta lösningar som hjälper dig.

En kurators kompetens

Psykosocial problematik

Att synliggöra hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation samt livsstil.

Samtalsstöd

Att klargöra, motivera och/eller bearbeta samtal under kortare tid som hjälp för att orka med en svår situation och få stöd att använda sina egna resurser.

Krishantering

Stöd och möjlighet till bearbetning av akuta kriser och sorgereaktioner för patient och/eller anhörig.

Anhörigstöd

Ge anhöriga psykosocialt och praktiskt stöd.

Sociala frågor

Vägledning och information om social lagstiftning, socialförsäkring och övriga resurser i samhället.

Lila trift i fokus

Stöd till anhöriga

Läs mer om det stöd kuratorn kan erbjuda dig som närstående. 

Kontakta oss

Du hittar kontaktuppgifter till våra kuratorer på sidan för respektive mottagning. Vi finns på fyra platser i Region Stockholm. 

Andra telefonnummer och länkar

Alkohollinjen
Tel: 020-84 44 48
Länk till hemsida

Anhöriglinjen
Tel: 0200-23 95 00
Länk till hemsida

Cancerfonden
Tel:  020-59 59 59
Länk till hemsida

Cancerrådgivningen
Tel: 08-123 138 00
Länk till hemsida

Försäkringskassan
Tel: 0771-524 524
Information om närståendepenning (Länk till hemsida)

Hjälplinjen
Tel: 0771-22 00 60
Länk till hemsida

Jourhavande medmänniska
Tel:  08-702 16 80
Länk till hemsida

Jourhavande präst
Tel: 112
Länk till hemsida

Äldretelefonen
Tel: 020-22 22 33
Länk till hemsida