Medarbetare tar hand om patient Medarbetare tar hand om patient

Geriatrisk vård

Vi behandlar och rehabiliterar dig i samband med akuta och kroniska sjukdomar som ofta uppkommer till följd av åldrande.

Kroppens förmåga att hantera sjukdomar och påfrestningar minskar med åren. Det tar längre tid för kroppen att återhämta sig, även vid lindrigare åkommor. Ju äldre du blir desto större är risken att drabbas av sjukdomar som till exempel stroke och demens.

Patienter som vårdas hos oss har ofta drabbats av en akut försämring och får då hjälp dygnet runt på våra vårdavdelningar. Förutom att bota och rehabilitera arbetar vi med att lindra smärta och oro, samt ge stöd till anhöriga.

Att du som patient känner dig trygg och delaktig i din vård är viktigt för oss och det är dina specifika behov och förutsättningar som är utgångspunkten för vårt arbete. Vi utformar därför en individuell vårdplan tillsammans med dig, som till exempel innehåller information om läkemedel, sjukgymnastik och eventuella hjälpmedel.

Även du som är anhörig kan ha ett behov av stöd i samband med att din närstående vårdas hos oss och vi erbjuder därför olika former av anhörigstöd, till exempel stödsamtal och information och vägledning i sociala frågor.

Vad gör en dietist?

Dietister inom den geriatriska vården träffar bland annat patienter som lider av undernäring, diabetes, njursjukdom och cancer, d.v.s. sjukdomstillstånd där en korrekt nutritionsbehandling är viktig.

För läkare

Välkommen att remittera dina patienter till oss! Vi tar emot patienter både via direktintag och remiss och våra vårdavdelningar har intagning dygnet runt, alla dagar hela året. 

Bli patient hos oss

Till oss kommer du antingen via remiss från vårdcentralen eller, om du behöver läggas in akut, t.ex. via din husläkare, ambulanspersonal eller akutmottagning. Du hittar oss på fyra platser i Sverige.

En kurators kompetens

Våra kuratorer utgår från dina behov och erbjuder stödsamtal i en svår situation, eller rådgivning i en specifik fråga.