Klätterväxt som växer i mur Klätterväxt som växer i mur

Minnesutredning

Vi hjälper dig att hitta orsaken till din minnesproblematik.

Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet börjar få sämre minne, så bör det utredas. Vi tar emot patienter som är 65 år eller äldre och som har remitterats till oss för en utredning av minnesproblem. Genom utredningen vill vi hitta orsaken till problemen och kunna ge en eventuell behandling med läkemedel som lindrar symtomen.

Innan du kommer till oss ska din vårdcentral eller annan vårdgivare ha gjort en grundläggande minnesutredning. Det görs för att utesluta andra sjukdomar än demenssjukdomar, till exempel sköldkörtelhormonrubbning.

Hos oss arbetar läkare som är specialiserade inom geriatrik med inriktning på demenssjukdomar, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer och ibland neuropsykologer. Vid utredningen, som består av flera olika undersökningar, träffar du flera av dessa professioner. En utredning tar oftast ungefär 3 månader. 

Det är bra om någon anhörig följer med dig på besöken. Anledningen till det är att det ingår i utredningen att ta reda på hur ditt minne har förändrats över tid.

Om utredningen har visat att du har en demenssjukdom som kan behandlas, inleder vi en medicinsk behandling. Det vill säga att du får läkemedel som är anpassade efter dina behov.

Så går en minnesutredning till

En minnesutredning består av flera olika undersökningar som görs av olika medicinska professioner under vanligtvis cirka 3 månader.

Vid första besöket hos oss träffar du en läkare som ställer många frågor om dig och din bakgrund, din hälsa och dina mediciner. Läkaren gör också minnestester genom att ställa olika frågor till dig utifrån ett frågeformulär, samt en kroppslig undersökning av ditt hjärta, nervsystem, andning med mera.

Det är bra om du har någon anhörig med dig som kan svara på ett omfattande frågeformulär kring hur ditt minne ha förändrats över tid och hur det påverkar dig i vardagen. Det är alltid lättare för en anhörig att märka det än det är för den som börjat få problem med minnet.

Vid ett senare besök bedömer arbetsterapeuten din funktions- och aktivitetsförmåga genom att utföra praktiska aktiviteter och tester. Dessutom bedöms ditt behov av hjälpmedel/kognitivstöd och bostadsanpassning. I vissa fall gör arbetsterapeuten också ett hembesök, för att ta reda på hur du klarar dig i vardagen och utreda om du har behov av eventuella hjälpmedel.

Det händer att vi kompletterar utredningen med en lumbalpunktion, det vill säga ett ryggvätskeprov för att utesluta förekomsten av en infektion samt att undersöka om du har några prover som kan tyda på minnessjukdom. Du kan även få genomgå ett test hos en neuropsykolog som testar testar din intellektuella arbetsförmåga, inlärningsförmåga, ditt närminne och hur du kopplar ihop ögat med handen. I särskilda fall kan vi också göra en EEG-undersökning (elektroencefalogram).

När utredningen är genomförd så får du komma på ditt andra besök hos läkaren. Även denna gång är det bra om du har en anhörig med dig. Vid besöket deltar också en kurator.

Våra verksamheter

Vi erbjuder minnesutredningar på tre platser i Region Stockholm.

För läkare

Vi tar emot patienter för utredning av minnesproblematik. Patienten ska vara 65 år eller äldre och ha genomgått en basal utredning i primärvården.