Medarbetare leder rörelseträning i grupp Medarbetare leder rörelseträning i grupp

Rehabilitering

Vi hjälper dig att återställa och upprätthålla den motoriska funktionen och öka din självständighet i vardagen.

För att återställa och upprätthålla din motoriska funktion efter sjukdom eller skada och se till att du kan vara så självständig som möjligt i dina dagliga aktiviteter kan ett antal olika rehabiliterande insatser behövas. Hos oss får du hjälp av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och vid behov även av kurator och/eller logoped.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuterna tar kontakt med dig när du är patient hos oss. De hjälper dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila. Tillsammans kommer ni fram till vad du behöver stöd med för att klara av de dagliga göromålen.

Arbetsterapeuterna bedömer också vad du behöver för hjälpmedel för att underlätta för dig att leva så självständigt som möjligt. Dessutom kan de, om det behövs, lära både dig, dina anhöriga och annan vårdpersonal hur du på enklast möjliga sätt förflyttar dig och hur dina eventuella hjälpmedel ska användas.

Fysioterapeut/sjukgymnast

Fysioterapeuterna hjälper dig att komma igång med fysisk aktivitet och träning. De skapar individuella träningsprogram och tränar bland annat gång och förflyttningar. Träningen kan vara både enskild och i grupp. Om du behöver gånghjälpmedel provar vi ut det som passar dig bäst och tränar din förmåga att använda det.

Om du behöver stöd och träning även efter du har skrivits ut från oss, kan vi kontakta lämpliga fysioterapeuter i din hemkommun.

Logoped

Logopeden utför bedömningar och ger rekommendationer främst om du har svårigheter att äta och svälja eller lider av tal- och röstproblem till följd av en neurologisk skada eller sjukdom. 

Björkbacke

Samtalsstöd

Vill du få kontakt med kurator på din mottagning så hittar du telefonnummer under kontaktuppgifter på sidan för respektive verksamhet. Fråga annars gärna oss i personalen!

En kurators kompetens

Våra kuratorer utgår från dina behov och erbjuder stödsamtal i en svår situation, eller rådgivning i en specifik fråga.