Patient träffar vårdpersonal Patient träffar vårdpersonal

Stöd till anhöriga

Kuratorn finns där för dig om du har behov av samtalsstöd och kan även vägleda i praktiska frågor.

När en nära anhörig drabbas av sjukdom eller olycksfall kan du som närstående känna oro och ställas inför praktiska frågor som behöver lösas eller diskuteras. Våra kuratorer finns där som samtalsstöd för dig och kan även hjälpa till med kontakter med kommunen, Försäkringskassan och andra myndigheter. Vid vissa situationer kan det bli aktuellt att söka närståendepenning. Våra läkare skriver de intyg som behövs för att kunna göra ansökan, men också eventuella intyg som du som anhörig kan behöva, till exempel om du behöver avboka en resa för att din närstående har blivit sjuk.

Du som anhörig har en viktig roll i vården av din närstående. Våra medarbetare initierar ett vårdplaneringsmöte för fortsatt vård, omvårdnad och stöd och på ett sådant möte deltar oftast, förutom patienten, en eller flera anhöriga tillsammans med en sjuksköterska från oss, någon från patientens hemkommun och ibland andra vårdgivare.

Kontakt med kurator

Vill du få kontakt med kuratorn på den mottagning där din närstående vårdas så hittar du telefonnummer under kontaktuppgifter på sidan för respektive verksamhet.

Natursten med solljus

En kurators kompetens

Våra kuratorer utgår från dina behov och erbjuder stödsamtal i en svår situation, eller rådgivning i en specifik fråga.