Om oss

Vi är specialiserade inom gynekologiska undersökningar, utredningar och behandlingar samt abortrådgivning. Vi arbetar enligt avtal med Region Stockholm.

Vi driver mottagningsverksamhet och dagkirurgi.

Kvalitet – Nyckeltal

Att mäta och följa upp medicinska resultat är ett av fundamenten i vår kvalitetsutvecklingsmodell.

Kvalitet – Patientundersökningar

Vi genomför löpande patientenkäter för att mäta patienternas uppfattning om oss gällande nöjdhet, delaktighet och utläkning.