Bilar står parkerade Bilar står parkerade

Vår verksamhet

På uppdrag av Region Stockholm driver vi på Capio akutläkarbilar samt jourläkarbilar. I Region Stockholm finns utöver dessa tjänster även ambulanser och en helikopter som drivs av andra aktörer som vi samverkar med.

Prehospital akutläkarfunktion ska stödja och komplettera övrig prehospital sjukvård genom bedömning, prioritering och behandling samt att bedöma vårdbehov och vårdnivå.

Prehospital akutläkarfunktion bemannas med en specialistutbildad läkare och en specialistutbildad sjuksköterska som blir ett komplett team med kompetens att göra akuta medicinska bedömningar och utföra akuta åtgärder.

Prehospital jourläkarfunktion bemannas med en specialistutbildad läkare och en ambulanssjukvårdare. Tillsammans blir de ett komplett team med kompetens att göra medicinska bedömningar och behandlingar.

blommor

Jourläkarbilen - hur funkar den?

Jourläkarbilen hjälper patienter i deras hem, de får sina uppdrag via SOS Alarm eller via sjuksköterskor på 1177. 

strå

Akutläkarbilen

I Region Stockholm finns ambulanser, ambulanshelikopter och akutläkarbilar. Capio Läkarbilar har på uppdrag av regionen att ta hand om driften av akutläkarbilen.