utrustning utrustning

Akutläkarbilar

Vi är en förstärkningsresurs för övrig ambulanssjukvård och arbetar i princip enbart gemensamt med akutambulans och ambulanshelikopter i svåra sjukdomstillfällen.

Akutläkarbilarna är bemannade med antingen en specialist i anestesi och intensivvård tillsammans med en erfaren ambulanssjuksköterska. Eller en specialist i akutsjukvård tillsammans med en erfaren anestesisjuksköterska.

Bilarna är i drift dygnet runt och mellan kl 7.00-21.00 och är placerade på tre olika stationer i Region Stockholm.

Med akutläkare prehospitalt har även möjligheten till ett operativt nära och bredare läkarstöd införts. Akutläkarbilarna genomför många bedömningsuppdrag mellan akuta uppdrag där vårdbehov och nivå bedöms på plats hos patienten. Akutläkarbilarna har också möjlighet att tillhandahålla alternativa transportmedel än akutambulanser såsom transportambulans, liggande sjuktransport, sjuktransport eller taxi.

Akutläkarbilarnas mest frekventa utlarmning sker till medvetslösa vuxna där hjärtstopp inkluderas.