Jourläkarbil på uppdrag

Jourläkarbilar

Jourläkarbilarna är en förlängning av primärvården fast på jourtid. Vanligtvis är dessa tre enheter i drift mellan kl 17.00-8.00 på vardagar samt dygnet runt på helger och helgdagar. Jourläkarbilen bemannas med en erfaren specialist i allmänmedicin och en ambulanssjukvårdare.

Jourläkaren gör medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem när det inte är möjligt eller lämpligt att ta sig till husläkarmottagning, närakut eller akutmottagning. Jourläkaren kan också, vid behov, remittera patienten till rätt vårdform.

Vi hanterar även dödsfall utanför sjukhus och bedömning av psykisk ohälsa. Enheterna är också first responder på hjärtstopp och har utbildning och utrustning för att kunna påbörja hjärt- och lungräddning.

Vårt primära uppdrag är hembesök till patienter som av någon anledning söker hjälp via 1177 vårdguiden eller via 112 och bedöms kunna hanteras prehospitalt av en läkare.