Studenter i solskenet Studenter i solskenet

För dig som studerar

Vi är gärna med och utbildar morgondagens hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkare

Vi samarbetar med Region Örebro län vid ST-tjänstgöring inom:

  • kirurgi för blivande kirurgspecialister
  • öron-näsa-hals för blivande allmänspecialister
  • sömnapnéutredningar för blivande allmänspecialister

Sjuksköterskor

Vi samarbetar med Örebro Universitet för verksamhetsförlagd utbildning.

Medicinska vårdadministratörer

Vi tar emot LIA-praktikanter från Consensus i möjligaste mån. 

Kontakta oss

Anita Holmqvist, verksamhetschef
Telefon 019-21 79 79