Arbete vid dator. Arbete vid dator.

Arbetsmiljö

Vi vill hjälpa våra kunder att arbeta systematiskt med arbetsmiljön så att det blir en naturlig del i den dagliga arbetet.

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden. Vi vill vara en samarbetspartner inom arbetsmiljö så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi erbjuder företagsunika och skräddarsydda tjänster och utgår alltid från företagets specifika behov och önskemål.

Exempel på tjänster: Riskbedömningar, policies, arbetsmiljömätningar, lagstadgade intyg, utbildningar.

 

Vad innebär lagstadgade intyg?

Vår arbetsmiljö styrs av lagar (Arbetsmiljölagen), föreskrifter (Arbetsmiljöverket) och bestämmelser för att förebygga skador och olyckor i arbetet. Det fordras ibland särskilda läkarintyg för att få utföra vissa arbeten, så kallade lagstadgade undersökningar, så att inga medicinska hinder föreligger för att utföra aktuellt arbete.

Vi erbjuder undersökning och utfärdande av intyg för bland annat:

  • Handintensivt arbete
  • Nattarbete
  • Sjöfolk
  • Trafiksäkerhetsundersökningar
  • Joniserande strålning
  • Höjdarbete
  • Härdplaster, asbest, kvarts, bly/kadmium
  • Vissa syntetiska oorganiska fibrer

Dessa intyg kräver företagsläkarkompetens och utfärdas därför inom företagshälsovården.

Kontakta oss

Enhetschef
Sofia Silfverstrand, telefon 070-332 95 11

Kundansvarig företagssköterska
Camilla Klemets, telefon 070-762 20 00

Kundansvariga administratörer
Jenny Hagerud, telefon 019-15 95 41
Linda Åberg, telefon 019-15 95 11

Möt våra medarbetare