Medarbetare på företagshälsovården, Capio Läkargruppen Medarbetare på företagshälsovården, Capio Läkargruppen

Förebyggande

Vi hjälper våra kunder att arbeta förebyggande för att skapa förutsättningar som förhindrar ohälsa.
  • Hälsoundersökning
  • Hälsoprofilbedömning
  • Hälsoprojekt, individ och grupp
  • Konsultationer
  • Samtalsstöd
  • Alkohol & Droger