Medarbetare på företagshälsovården, Capio Läkargruppen Medarbetare på företagshälsovården, Capio Läkargruppen

Rehabiliterande

Vi ger både arbetsgivare och medarbetare professionell hjälp och stöd i rehabiliteringsarbetet.

Tillsammans med dig som arbetsgivare, och vid behov även andra aktörer, tar vi fram en handlingsplan som blir ett stöd för dig och dina medarbetare. Vi arbetar i team och finns nära till hands under hela processen.

Vi vet att hög tillgänglighet och korta ledtider är viktigt och med en snabb och effektiv rehabiliteringsprocess vill vi undvika sjukskrivning så långt det är möjligt.

  • Första dags-intyg
  • Arbetsförmågebedömningar
  • Underlag och statistik
  • Utbildning
  • Konsultationer
  • Ergonomi
  • Samtalsstöd

Kontakta oss

Enhetschef
Sofia Silfverstrand, telefon 070-332 95 11

Kundansvarig företagssköterska
Camilla Klemets, telefon 070-762 20 00

Kundansvariga administratörer
Jenny Hagerud, telefon 019-15 95 41
Linda Åberg, telefon 019-15 95 11

Möt våra medarbetare