Medarbetare på företagshälsovården, Capio Läkargruppen Medarbetare på företagshälsovården, Capio Läkargruppen

Utbildningar

Vi erbjuder både företagsanpassade utbildningar och öppna kurser inom arbetsmiljö och företagshälsovård.

Kompetensutveckling är viktigt för att utveckla och stärka verksamheten och uppfylla krav. Vi erbjuder utbildningar både på individ-, grupp- och organisationsnivå som bidrar till att utveckla era medarbetare, effektivisera organisationen och skapa en bra arbetsmiljö.

Exempel på utbildningar kan vara:

  • Alkohol och droger
  • Arbetsmiljöutbildning
  • Hållbart ledarskap
  • Härdplastutbildning
  • Medarbetarsamtal
  • Ergonomi
  • Stresshantering
  • HLR-utbildning
  • Rehabilitering
  • MediYoga

Våra konsulter har gedigen erfarenhet och kunskap inom de aktuella områdena.