Capio Läkargruppen vid Hamnplan i Örebro Capio Läkargruppen vid Hamnplan i Örebro

Om Capio Läkargruppen

Vi erbjuder specialistvård med hög medicinsk kvalitet, medkänsla och ansvar vid Hamnplan i Örebro.

Vår vision är att vara den bästa servicegivaren i Sverige inom hälso- och sjukvård. Hos oss får du personlig omvårdnad i en trevlig miljö. Målet är att hjälpa dig till en så bra livskvalitet som möjligt och att göra vägen dit angenäm.

Våra specialiteter

Vi erbjuder vård inom följande specialistområden: allmänkirurgi, allmänmedicin, anestesi, företagshälsovård, gynekologi, kardiologi, ortopedi, sjukgymnastik, sömnapné, vaccination, ögon samt öron-näsa-hals. Verksamheten är i huvudsak inriktad på mottagningsverksamhet och dagkirurgi men vi erbjuder även sluten vård, vilket innebär att vi har vårdavdelning med 9 vårdplatser.

Till företag erbjuder vi företagshälsovård i form av Kurant Access – ett koncept som innehåller skräddarsydda tjänster inom hälsa och sjukvård för att skapa friska och attraktiva arbetsplatser.

Kort om oss

Capio Läkargruppen grundades 1982 och flyttade tidigt in i lokaler vid Hamnplan i centrala Örebro. Genom åren har vi utvecklats till ett närsjukhus och fyller numera hela huset med verksamhet. Vi ägs Capio AB 91% och Region Örebro län 9%, som vi har vårdavtal med sedan 1991. 

Capio Läkargruppen i siffror

145 anställda
30 000 läkarbesök
29 500 vaccinationer
2 600 sjukgymnastbesök
7 570 sjuksköterskebesök
4 000 operationer
2 080 hälsoundersökningar och medicinska kontroller
640 psykologbesök

Siffrorna anges per år (2018) och är ungefärliga siffror.

 

Våra värderingar märks i allt vi gör

Kvalitet

Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Det som är rutin för sjukvården är ofta en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och ansvar.

Medkänsla

I dag sker många framsteg inom medicinen genom tekniska avancerade metoder. Detta är viktigt för det medicinska resultatet men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Ansvar

Vår förståelse för patientens situation gör att vi tar ansvar för både stort och smått. Vi tar ansvar för patienterna förstås men också för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.

 

Styrelsen

 • Britta Wallgren, styrelseordförande, representant för Capio AB
 • Victoria Bohlin, styrelseledamot, representant för Capio AB
 • Tommy Söderman, VD Capio Läkargruppen AB
 • Rasmus Lundin, styrelseledamot, ekonomichef Capio Läkargruppen AB
 • Torbjörn Ahlin, styrelseledamot Region Örebro län
 • Sebastian Cehlin, suppleant Region Örebro län
 • Håkan Alnehill, styrelseledamot/arbetstagarrepresentant
 • Jens Bertling, revisor, Ernst & Young

Ledningsgruppen

 • Tommy Söderman, VD
 • Anita Holmqvist, verksamhetschef samt enhetschef operation och postop
 • Katarina Palm, chefläkare och enhetschef hjärtmottagningen
 • Rasmus Lundin, ekonomichef
 • Gunilla Boström, enhetschef ögonmottagningen, ögonoperation och ortopedmottagningen
 • Etta Lewis, enhetschef allmänmedicinmottagningen, kirurgmottagningen, kvinnomottagningen, psykologmottagningen, sjukgymnastmottagningen, öron-, näs- och halsmottagningen, Kurant Access telefoni och laboratoriet 
 • Sofia Silfverstrand, enhetschef företagshälsovården
 • Susanne Kumlin, enhetschef vårdplaneringen, försäkringsteamet, vaccinationsmottagningen och sömnapnémottagningen