Bolagsinformation

Kontaktinformation

Verksamhetens namn
Capio Läkargruppen

Bolagets namn
Capio Läkargruppen AB

Organisationsnummer
556492-0410

Utdelningsadress
Box 344
701 46 Örebro

Besöksadress
Manillagatan 1
702 12 Örebro

Telefon
019 - 21 79 00 (vx)

E-post
info@capiolakargruppen.se

Obs! Ange inte personnummer i e-post; vi kan inte garantera sekretess och säkerhet på nätet. För säker kommunikation, använd .

Fakturaadress
Capio Läkargruppen
PG 1179
737 84 Fagersta

Fakturorna ska innehålla referens som i första hand anges med kostnadsställe (fyrsiffrigt) och i andra hand med Förnamn Efternamn.

Pdf-faktura
invoice.5564920410@kollektor.no

E-faktura
Org nr 556492-0410
Momsregnr SE663000147401
GLN:7340026221489

Kontaktperson för den här sidan
Anita Holmqvist

Basfakta om verksamheten

Capio Läkargruppen är ett specialistsjukhus som ligger centralt i Örebro.
Klicka här för att läsa mer om oss och vår verksamhet.

Kvalitetsarbete

Här kan du läsa mer om kvalitetsarbetet och patientsäkerheten vid Capio Läkargruppen.

Kvalitet - Nyckeltal

Capio Läkargruppen rapporterar data till samtliga relevanta nationella kvalitetsregister. 

Kvalitet - Patientundersökning

Vi mäter patienternas nöjdhet i den s.k. Nationella patientenkäten. Aktuella resultat publiceras på

Medarbetare

Information om antal medarbetare och yrkeskategorier.

Ägare och styrelse

Capio Läkargruppen ägs till 91 % av och till 9 % av .

För mer information om Capio Läkargruppens styrelse, klicka här.

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på .

Aktuella bokslutsdata för Capio Läkargruppen AB finns på