Patient ställer frågor till en receptionist. Patient ställer frågor till en receptionist.

Vanliga frågor

 • Inför ditt besök

 • Kan jag få min besökskallelse till min digitala brevlåda?

  Om du har ett konto i den digitala brevlådan KIVRA så kommer du att få din besökskallelse dit. Du som inte har KIVRA kommer att få dina besökskallelser på papper via posten. 

 • Kan jag få sms-påminnelse om min besökstid?

  Vi skickar sms-påminnelse om du har meddelat oss ditt medgivande till detta och vi har ditt mobilnummer. Kontakta din mottagning om du vill lämna ditt medgivande till sms-påminnelser. 

 • Hur hittar jag till er?

  Vi finns på Manillagatan 1 nära Hamnplan i Örebro.

  För att ta sig till oss kan du antingen åka kommunalt med buss (linje 22 eller Flextrafiken, om du har rätt till sjukresor) eller med egen bil. Besöksparkering finns i anslutning till entrén samt på Manillagatan och Hamnplan.

  Åker du tåg till Örebro finns det taxibilar i direkt anslutning till Centralstationen. Att promenera från stationen tar cirka 15 minuter.

  Klicka på länken för att få vägbeskrivning via

 • Hur betalar jag för mitt besök?

  Vi ser helst att du betalar med bankkort, betalkort eller kreditkort (ej American Express eller Diners). Du kan också betala kontant.

 • Hur kommer jag i kontakt med er?

  Du kan närsomhelst kontakta din mottagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster och du får svar inom några dagar. Du loggar enkelt in med mobilt BankID eller annan e-legitimation.

  Det går också att ringa till din mottagning. Här hittar du alla kontaktuppgifter.

 • Hur ombokar eller avbokar jag min tid?

  Använd 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring till din mottagning. Om du vill boka om eller boka av ditt besök ska du göra det minst 24 timmar före avtalad tid, annars debiteras ditt besök.

 • Är det tillåtet att använda mobiltelefon?

  Hos oss värnar vi om en trygg och lugn vårdmiljö, där sekretess och integritet är självklara begrepp. Vi ber dig därför att använda mobiltelefon med respekt för omgivningen. Mobiltelefon får inte användas för ljudupptagning eller som kamera utan godkännande av Capio Läkargruppen.

 • Vilka öppettider har receptionen?

  Måndag – torsdag 7.00 - 17.00 och fredagar 7.00 - 16.00 samt vissa kvällar då det är kvällsmottagning. Begränsade öppettider under vecka 27 - 32 samt julhelgen.

 • Kan jag låna en rullstol under mitt besök?

  Ja, vi har två rullstolar för kortare utlåning till patienter som besöker oss.

 • Vilka besöksavgifter gäller?

  Vi följer Region Örebro läns regler för patientavgifter. För privatfinansierad vård, försäkringskunder och företagskunder gäller avgifter enligt avtal.

  Från 1 januari 2020 gäller .

 • Finns det en besöksparkering?

  Det finns en liten besöksparkering i anslutning till entrén. Avgiften är 10 kr/tim. Betalning kan ske med vissa bensinkort och bankkort eller via en parkerings-app som du laddar ner till telefonen. Du kan även checka in och ut med kort för efterskottsbetalning. Glöm dock inte att checka ut så att du inte betalar mer än du behöver. För den händelse du glömmer checka ut kan merkostnader debiteras.

 • Finns det wifi?

  Ja, du är välkommen att ansluta till vårt gästnätverk. Fråga i receptionen eller på vårdavdelningen om du behöver instruktioner.

 • Finns det en kafeteria?

  På entréplanet finns kaffeautomat med kaffe och te till våra patienter och gäster. Önskar du något mer får du gärna fråga receptionspersonalen så ger de dig tips. Det finns många bra caféer och restauranger inom gångavstånd.

 • Finns det förvaringsskåp?

  Ja, vi har låsbara skåp i anslutning till receptionen.

 • Bli patient

 • Hur blir jag patient hos er?

  Det finns flera olika vägar till vård hos oss. Läs mer på sidan Så blir du patient hos oss.

 • Efter ditt besök

 • Hur får jag förnyat recept?

  Det enklaste är att kontakta din mottagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Kan jag få kopior på min journal?

  Du kan beställa journalkopia via 1177 Vårdguidens e-tjänster men också via telefon eller brev. Du är också välkommen till vår reception där du kan fylla i en rekvisition. De 9 första kopiorna är kostnadsfria. Den 10 kopian kostar 50:- och därefter 2:-/st.

  På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du även läsa direkt i din journal.

 • Vart vänder jag mig om jag har synpunkter på vården?

  Du hittar information om detta på sidan Synpunkter på vården.

 • Jag har frågor om en faktura. Vem kontaktar jag?

  Har du frågor om en patientfaktura är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningen på telefon 019-21 79 58.

  Har du frågor om en faktura kopplat till ett företagsavtal (Kurant Access), kontakta företagshälsovården på telefon 019-15 92 41.

 • Finns det apotek i närheten?

  Ja, närmaste apotek finns på Universitetssjukhuset Örebro och i centrala Örebro.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Varför behöver ni mina personuppgifter?

  Varje gång du söker vård hos oss registrerar vi personuppgifter om dig i olika vårdregister. Det behöver vi göra för att du som patient ska få en så god och säker vård som möjligt.

  Vi behandlar dina personuppgifter inom hälso- och sjukvården för

  • att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter
  • administration som rör dig i syfte att ge vård
  • att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning
  • att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården

  Behandlingen av dina personuppgifter för uppfyllande av dessa ändamål är reglerad i Patientdatalagen.

  Vissa personuppgiftsbehandlingar behöver ditt samtycke. Exempelvis behöver vi ditt samtycke för att få skicka digitala kallelser till dig. Då du lämnat ditt samtycke till en personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke, varpå personuppgiftsbehandlingen skall upphöra.

  Din vårdgivare är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Klagomål?

  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till oss. Vi besvarar alla klagomål skriftligen. 

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Läkargruppen AB, Box 344, 701 46 Örebro

  Dataskyddsombud: My Ericsson, Capio Specialistkliniker, Box 583, 101 31 Stockholm

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns där i minst tio år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Kan andra vårdgivare se min journal?

  Ja, om du samtycker, eller om det finns fara för liv eller hälsa.

  I Sverige har så kallad sammanhållen journalföring införts. Det innebär att alla vårdgivare kan få tillgång till den journalinformation som är viktig för diagnos och vård, exempelvis tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du därigenom inte kunna återge hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

  Men det betyder inte att journaluppgifter som dokumenterats hos en vårdgivare automatiskt syns hos en annan. Det är bara den vårdgivare som har en pågående patientrelation med dig som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. När vårdpersonal hos en ny vårdgivare som du möter vill läsa dina uppgifter krävs rätt behörighet. Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas.

  Om det finns fara för liv och hälsa finns det dock möjlighet för vårdpersonalen att ta del av dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Det kräver att vårdpersonalen kontaktar den vårdgivare som har den journalinformation som anses vara av betydelse, och ber om en så kallad nödöppning – att tillfälligt få häva spärren.

  Du har alltid möjlighet att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra dina journaler.

 • Hur kan jag läsa min journal?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster.

  Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

  Din beställning ska innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum
 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort

  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hur vet jag vem som har läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta är straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta. Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Vad är nationella kvalitetsregistret?

  För att följa upp och förbättra vården rapporterar vi uppgifter till nationella kvalitetsregistret. För varje kvalitetsregister finns en centralt personuppgiftsansvarig organisation som ansvarar för det nationella registret.

  Som inrapporterande vårdgivare har vi direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Även den organisation som ansvarar för registret kan ta del av dina uppgifter.

  Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om registren. Då kan du välja om du vill eller inte vill delta.

  Du har rätt att när som helst få uppgifter om dig själv raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register.

 • Synpunkter på din vård

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. 

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till . Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.

 • Jag har kommit till skada i samband med den vård jag fått, vad kan jag göra?

  Om du drabbats av en skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen  och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns även att hämta på mottagningen.

  Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till . Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.