Sjuksköterska som välkomnar dig till Capio Läkargruppen Sjuksköterska som välkomnar dig till Capio Läkargruppen

Så blir du patient hos oss

 • Du som bor i Örebro län

  Vi har vårdavtal med Region Örebro län. Bor du i Örebro län gäller att alla remisser och egen vårdbegäran till specialistvård hanteras av klinikerna inom Region Örebro län. Remisserna fördelas sedan till något av länets fyra sjukhus där Capio Läkargruppen ingår. Du hittar information och blanketter på 1177.se.

  Undantag gäller för vår sömnapnémottagning, där du är välkommen att söka direkt med remiss från din vårdcentral.

  Kommer du som patient inom ramen för regionavtalet så tillämpas samma avgifter som inom offentlig sjukvård. 

  Från 1 januari 2020 gäller nya patientavgifter i Region Örebro län

 • Du som bor i annat län

  Du kan söka vård på nedanstående mottagningar inom reglerna för vårdgaranti och valfrihet. Du kan då antingen få remiss från läkare skickad direkt till oss eller skriva en egen vårdbegäran

 • Du som vill åberopa valfrihetsvård

  Som patient kan du söka vård hos oss enligt reglerna för valfrihet. Vid valfrihet gäller endast mottagningsbesök och inte inneliggande vård. Vårdgaranti gäller inte och inte heller regionens ersättning för sjukresor.

  På blanketten/formuläret för egen vårdbegäran ska det framgå att du söker valfrihetsvård. Kommer du via remiss från annan vårdgivare behöver läkaren ange att du vill komma till oss enligt reglerna om valfrihet.

  Vårt uppdrag från Region Örebro län är begränsat. Det innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att ta emot fler patienter från Region Örebro län som åberopar valfrihet. 

 • Du som har en sjukvårdsförsäkring

  Vi samarbetar med alla försäkringsbolag som erbjuder sjukvårdsförsäkringar i Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag för rådgivning och tidsbokning. Här är länkar till de flesta av dem:

 • Du som vill betala privat

  Som privatpatient betalar du själv hela kostnaden för vården och du behöver då ingen remiss. Du kan söka vård på de flesta av våra mottagningar. Kontakta oss på telefon 019-21 79 30.

 • Du som har företagshälsovård hos oss

  Du kan få vård hos vår allmänmedicinmottagning om din arbetsgivare har tecknat ett Kurant Access Företag-avtal. Kontakta oss under kontorstid på det telefonnummer som du fått från din arbetsgivare.