Skip to content Go to main navigation

Information om Corona-viruset och våra öppettider i sommar

Corona-viruset
Senaste informationen gällande Corona-viruset (Covid-19) hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida. För lokal information till allmänheten hänvisar vi till  Region Örebro läns Smittskydd. Patienter med förkylningssymptom ska avboka planerade mottagningsbesök eller operationer på Capio Läkargruppen. Avboka besöket via 1177.se eller via telefon.

Våra öppettider i sommar
Under sommaren har vi minskad tillgänglighet pga. semester, både avseende öppettider och telefontillgänglighet.
Receptionen öppnar kl. 07.30 veckorna 28 - 31.

Egen vårdbegäran

Om du bor i annat län än Örebro län så kan du skicka in Egen vårdbegäran direkt till oss.