Skip to content Go to main navigation

Information om Corona-viruset

Senaste informationen gällande Corona-viruset (Covid-19) hittar du på Folkhälsomyndlighetens hemsida
För lokal information till allmänheten hänvisar vi till  Region Örebro läns Smittskydd.

2020-04-02: Patienter med förkylningssymptom ska avboka planerade mottagningsbesök eller operationer på Capio Läkargruppen. Avboka besöket via 1177.se eller via telefon.

Egen vårdbegäran

Om du bor i annat län än Örebro län så kan du skicka in Egen vårdbegäran direkt till oss.