Gastroskopi

Du har fått tid för en kikarundersökning av magsäcken (gastroskopi). Gastroskopet är en böjlig slang med en diameter på 1 cm. Genom gastroskopet undersöker doktorn slemhinnan i matstrupe, magsäck och övre delen av tolvfingertarmen. Vid behov kan även vävnadsprover tas för mikroskopisk undersökning.

Viktigt inför gastroskopiundersökningen

Om pågående behandling med blodförtunnande medicin kontakta kirurgmottagningen en vecka innan besöksdatum.

Förberedelser

Magsäcken måste vara tom, därför får du inte äta, röka, snusa eller ta mediciner de närmaste 6 timmarna före undersökningen. Du får dricka klara drycker (t ex kaffe, te, saft) fram till 2 timmar innan undersökningen. Tag med aktuell läkemedelslista. 

Om du använder mediciner för hjärtat, lungorna, högt blodtryck, diabetes, epilepsi ska du ta dessa som vanligt, men inte de närmaste 2 timmarna före undersökningen.

Om du har haft eller har någon av nedanstående sjukdomar, är det viktigt att Du informerar doktorn om detta vid besöket.

  • Hjärt-lungsjukdom
  • Högt blodtryck
  • Astma
  • Krampsjukdom
  • Gulsot
  • Läkemedelsöverkänslighet

Hur undersökningen går till

Du får bedövningsspray i svalget. Undantagsvis kan lugnande läkemedel ges. Eftersom detta påverkar reaktionsförmågan får du då inte köra bil efteråt.

Efter undersökningen

Hela undersökningen brukar ta 5-10 minuter. Efter avslutad undersökning får du besked om resultatet. Din ordinarie läkare får skriftligt besked. På grund av spraybedövningen i svalget får du inte äta eller dricka förrän efter 2 timmar.

Tillbaka till allmänkirurgiska mottagningen