Flicka gör dyslexiutredning hos logoped Flicka gör dyslexiutredning hos logoped

Dyslexiutredning

Vi utreder läs- och skrivförmåga hos barn och vuxna.

Så går utredningen till

Vi bokar in två besök hos vår logoped - ett besök för tester och ett besök för information om resultatet. 

Första besöket - tester
  • Vid det första besöket sker själva utredningen, som tar cirka 4 timmar med avbrott för paus.
  • Det går bra att ha med fika eller frukt hemifrån som man kan äta i väntrummet.
  • Det är viktigt att ta med glasögon om barnet har det.
  • Kontakta vår medicinska vårdadministratör om det finns behov av tolk. 
Andra besöket - resultat
  • Vid detta besök får barnet, vårdnadshavare samt personal från skolan information om utredningens resultat.
  • Vid behov av anpassningar och särskilt stöd ges rekommendationer om detta. 
  • Kontakta vår medicinska vårdadministratör om det finns behov av tolk.

Bli patient hos oss

Bor du i Örebro län ska remiss skickas till Logopedi och foniatri på USÖ. Sedan fördelas remissen till något av länets fyra sjukhus dit vi räknas.

Bor du i annat län kan du komma direkt till oss med remiss från vårdgivare eller elevhälsa. Information till remittenter

Bor du i annat län och är vuxen (över 18 år) kan du skriva en egen vårdbegäran.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Logga in och se dina bokade tider, omboka och avboka, förnya recept, läs din journal, hantera dina läkarintyg m.m.

Kontakta oss

Har du några frågor inför besöket är du välkommen att kontakta vår medicinska vårdadministratör.