Framfallsoperation

Allmänt om framfall

Orsakerna till framfall är vanligen påverkan av graviditet och förlossning, andra påfrestningar på bäckenbotten (till exempel mycket hosta eller krystning, förstoppning), samt ärftlighet. Den vanligaste orsaken till operation är att framfallet buktar ner utanför slidöppningen och ger obehag. Ibland är det svårigheter att tömma urinblåsan eller tarmen; tyngdkänsla, skavning eller värk. Urinbesvär med täta urinträngningar och urinläckage kan ibland förekomma samtidigt men kan behöva behandlas separat.

Före operationen

Om du har behandlats med en framfallsring för att stödja upp framfallet bör denna tas ut en vecka innan operationen så att eventuell skavning i slemhinnorna i slidan hinner läka. Slidtabletter/creme för att stärka slemhinnorna (exempelvis Ovesterin; Vagifem) ska du fortsätta med helt fram till operationen.

Operationen

Ingreppet sker via slidan. Om urinblåsan är nedsjunken lyfts den upp. Livmodertappen kan behöva kortas. Vid framfall i bakre slidväggen förstärks slidväggen mot tarmen. Om mellangården (området mellan slidmynningen och ändtarmen) är tunn, kan också denna behöva byggas upp som förstärkning av bäckenbotten. Vi använder inte förstärkningsmaterial som inte är kroppseget.

Efter operationen

Du får äta och dricka fritt. Smärtstillande ges de första dagarna, ofta räcker det med Paracetamol (Alvedon, Panodil eller Pamol) plus Ibuprofen (Ipren, Ibumetin eller Brufen) vid behov. Medel för att underlätta tarmtömningen kan tas vid behov. Förebyggande injektioner mot blodpropp ges i 7 dagar om ingreppet tar längre tid och du är äldre än 60 år. Du kan räkna med att gå hem samma dag som operationen sker. De stygn som används vid operationen försvinner successivt under 1-2 månader. Det tar ofta en dryg månad för såren i slidan att läka. Under denna tid kan det komma en rödbrunaktig flytning

Utskrivning

Vid hemgång går din läkare igenom operationen, planerar uppföljning, sjukskriver, ger föreskrifter samt skriver recept.

Hemma efter operationen

Försök hålla magen/tarmen igång. Det är viktigt att undvika att krysta kraftigt. Katrinplommon, linfrö och liknande i kosten brukar fungera bra men på apoteket finns också receptfria medel att ta till vid trög mage eller förstoppning (t ex Inolaxol, Laxiriva). Första dygnet efter operationen är det viktigt att du är observant på hur du kissar. Vad som kan hända är att det ”låser sig” och att du får svårt att kissa, trots att du kunnat tömma blåsan utan problem vid kontrollen innan du gick hem. Det år då viktigt att du försöker slappna av och ta tid på dig i samband med toalettbesöket. Undvik också kraftig hosta. Tunga lyft (>5kg) bör undvikas men lättare arbete kan du utföra redan vid hemkomst.

Slemhinnestärkande slidtabletter/kräm kan du börja använda igen efter 2 veckor.

Bad och samliv bör vänta tills såren i slidan läkt vilket vanligtvis tar 4-6 veckor.

Sjukskrivningstiden varierar mellan 2-6 veckor beroende på operationens omfattning respektive vilken typ av arbete du har. Läkning på djupet tar cirka 3 månader. Extrema påfrestningar på bäckenbotten bör undvikas även senare för att minska risken för återfall.

Uppföljning

Ett återbesök bokas in efter 4-6 veckor. Alla operationer registreras i ett nationellt kvalitetsregister (GKR). Från detta register skickas ut ett frågeformulär före operationen med frågor om dina besvär och 2 samt 12 månader efter operationen med frågor om hur du upplevt din operation.

Kontakta oss om du får följande besvär inom en vecka efter operationen:

  • om du känner dig sämre i ditt allmäntillstånd, får feber, eller kraftig blödning
  • om smärta och rodnad sprider sig kring såret eller om det tömmer sig vätska/var från såret
  • vid tecken på blåskatarr/urinvägsinfektion eller om du får en smärta eller spändhet över nedre delen av buken som inte lättar efter att du kissat

Om du får besvär efter operationen

  • Dagtid, ring mottagningen: Telefontid sjuksköterska måndag-torsdag tel nr 019-217970
  • Vid akuta besvär under operationsdygnet (första 24 timmarna) ring tel nr 019-217924
  • Efter första operationsdygnet samt kvällar/helger ring 1177.

Tillbaka till Kvinnomottagningen