Inkontinensoperation

Till dig som ska genomgå operation med slyngplastik på grund av urinläckage vid ansträngning.

Så här går operationen till

Slyngplastik utförs vanligen i en kort narkos i kombination med att lokalbedövning läggs i operationsområdet. Två små snitt läggs i huden över blygdbenet och ett i slidan under urinröret. Med ett specialkonstruerat instrument drar man upp ett band (en så kallad slynga) som består av ett plastnät gjort av prolene, på bägge sidor om urinröret. Nätet vävs successivt in av kroppens bindväv. Bandet kommer att ligga som en hängmatta under urinröret och stödja detta vid ansträngning. Såret i slidan sys med ett par stygn och eventuella hudsnitt tejpas eller sys.

Före operationen kommer du att få antibiotikatabletter för att förebygga infektion längs slyngan. Om urinprov har visat tecken på urinvägsinfektion får du behandling även för detta.

Efter operationen får du själv bestämma när du känner att du är kissnödig och vill tömma urinblåsan. Om urintömningen går bra behövs ingen kontroll, men är man osäker eller om det inte kommer någon urin alls undersöker man med ultraljud hur mycket urin som står i urinblåsan. Skulle urintömningen inte vara helt tillfredsställande kan du behöva urintappas.

Om urintömningen trots detta inte kommer igång kan du få en KAD som får sitta 2 dygn får att sedan tas bort. Du beräknas kunna åka hem på samma dag som du blir opererad.

Beroende på vilken typ av arbete du har kan du behöva vara sjukskriven mellan två och sju dagar. Endast vid extremt tungt arbete kan du behöva vara sjukskriven längre.

När du kommer hem

Hudsnitten, om du har sådana, är täckta med ett förband som du kan ta bort efter fyra dagar. Trådarna från stygnen i slidan, och om sådana finns i hudsnitten, lossnar av sig själva efter tre - fyra veckor. Under denna tid kan det komma en sparsam blödning och sedan flytning från slidan. Det är vanligt att det går trögare och känns annorlunda att kissa den första tiden efter operationen.  

Ge dig tid att tömma blåsan ordentligt. Krysta inte. Det kan hända att du behöver vänta någon minut och kissa ytterligare en portion och kanske också en tredje. Håll dig inte i mer än fyra timmar under dagtid och tänk på att alkohol kan göra det svårare att tömma blåsan. Undvik att dricka mycket strax innan du går och lägger dig.

Undvik förstoppning och kraftigt krystande första månaden efter operationen. Om du blir hård i magen finns det olika typer av mjukgörande medel och mikrolavemang att köpa receptfritt på apoteket. 

För att såret i slidan ska läka ordentligt bör du inte cykla, bada (duscha går bra), använda tampong eller föra in något annat i slidan under de första fyra veckorna efter operationen. Slidtabletter med östrogen kan dock användas efter en vecka. Bäckenbottenträning och hårdare fysisk träning (inklusive styrketräning) kan återupptas efter fyra veckor.

Förväntat operationsresultat

Runt åtta till nio av tio som opereras blir bra eller avsevärt förbättrade. Resultatet beror bland annat på om du har andra sjukdomar eller medicinering som kan påverka blåskontrollen. Vid så kallad blandinkontinens kan man inte utlova att trängningsbesvär förbättras av operationen. Hög ålder, fetma och tidigare operation på grund av urininkontinens är också förknippade med sämre resultat. Hittills kan man vid långtidsuppföljning se att de allra flesta som blev bra vid operationen är bra upp till tio år efteråt.

Vad kan krångla?

Ett mindre antal patienter har svårare att komma igång med att tömma blåsan och kan behöva kateter under en kortare tid. I sällsynta fall kan man behöva göra en ny, mindre operation där man lossar eller delar bandet för att underlätta tömning av blåsan.

Hos några procent av dem som opereras kan urinblåsan bli punkterad av operations-instrumentet under operationen och man sätter om instrumenten. Detta påverkar inte resultatet av operationen eller sjukskrivningstiden.

En mindre del av de opererade får urinvägsinfektion inom åtta veckor efter operationen.

I sällsynta fall kan bandet ”nöta sig” ut genom slidans slemhinna och den delen behöver då genom ett mindre ingrepp tas bort och området täckas med slemhinna igen. I extremt sällsynta fall kan bandet på samma vis nöta sig in i urinblåsan eller ge kronisk smärta och måste då tas bort genom en mer komplicerad operation.

Blödnings- och infektionskomplikationer i såret eller kring slyngan kan uppträda i sällsynta fall. Det har förekommit större blödningar efter skador på stora blodkärl och skador på tarm, men det är extremt sällsynt.

Vart vänder jag mig?

Om du upplever tecken på urinvägsinfektion (sveda, trängningar) fast du kan tömma blåsan, kontakta din vårdcentral.

Om du får feber, illaluktande flytningar, tecken på sårinfektion eller svårigheter att tömma blåsan, ta kontakt med kvinnomottagningen.

Tillbaka till Kvinnomottagningen