Sjuksköterskor på Capio Läkargruppen. Sjuksköterska på Capio Läkargruppen.

Hälsoundersökning

Vi kontrollerar din hälsa och livsstil.

Vår hälsoundersökning är inriktad på det allmänna hälsotillståndet och livsstilen. Vi kartlägger de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, identifierar tidiga signaler på ohälsa samt fokuserar på faktorer som ökar hälsan och välbefinnandet.

Hälsoundersökning

Hälsoundersökningen består av frågeformulär, provtagning och besök hos läkare.

Vid avvikande provresultat eller behov av vidare utredning kommer remiss att skickas till vårdcentral.

Provtagning

Provtagning sker en vecka innan läkarbesöket. Vår provtagning har öppet:

Måndag - torsdag kl. 10.00 - 11.45 samt 13.15 - 15.30
Fredag kl. 10.00 - 11.45

 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Njur- och leverfunktionsprover
 • Sköldkörtelfunktion
 • Urinprov
 • Män över 45 år erbjuds PSA-prov (prostataprov)
 • Blodtryck, puls
 • Längd, vikt och midjemått

Läkarbesök

 • Genomgång av frågeformuläret
 • Utförlig fysisk undersökning
 • Samtal kring prov- och undersökningsresultat
 • Råd och vid behov åtgärdsförslag
 • Vilo-EKG

Pris

3 137 kr

Kontakta oss

Vill du kontrollera din hälsa och livsstil är du välkommen att höra av dig till oss, både som privatperson och företag. 
Måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00 (helgfria vardagar) på telefon 019-21 79 30.