Sjuksköterska på mottagningen Sjuksköterska på mottagningen

Hälsoundersökningar

Vi kontrollerar din hälsa och livsstil.

Våra hälsoundersökningar är inriktade på det allmänna hälsotillståndet och livsstilen. Vi kartlägger de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, identifierar tidiga signaler på ohälsa samt fokuserar på faktorer som ökar hälsan och välbefinnandet.

Hälsoundersökning - Läkare och sjuksköterska

Denna hälsoundersökning består av ett frågeformulär, besök hos sjuksköterska och ett besök hos läkare.

Vid avvikande provresultat eller behov av vidare utredning kommer remiss att skickas till vårdcentral.

Sjuksköterska, 30 minuter

 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Njur- och leverfuntionsprover
 • Sköldkörtelfunktion
 • Urinprov
 • Män över 45 år erbjuds PSA-prov (prostataprov)
 • Blodtryck, puls
 • Längd, vikt och midjemått
 • Syn och hörsel
 • Önskas HIV-prov och Hepatit B, meddela sköterskan vid besöket.

Läkare, 30 minuter

 • Genomgång av frågeformuläret
 • Utförlig fysisk undersökning
 • Samtal kring prov- och undersökningsresultat
 • Råd och vid behov åtgärdsförslag

Pris

3060 kr

Tillägg (extra kostnad)

 • Spirometri
 • Arbets-EKG (arbetsprov på ergometercykel)
 • Konditionstest
 • Övriga laboratorieprover efter diskussion med läkare

Hälsoundersökning - Sjuksköterska

Hälsoundersökningen består av ett frågeformulär om livsstil, sjukdomar och besvär, samtal med sjuksköterska samt provtagning.

Vid avvikande provresultat eller behov av vidare utredning kommer remiss att skickas till vårdcentral.

Sjuksköterska, 45 minuter

Provtagningen görs en vecka innan besöket

 • Blodvärde
 • Blodsocker
 • Blodfetter
 • Blodtryck
 • Längd, vikt och midjemått
 • Syn och hörsel
 • Frågeformuläret gås igenom och utifrån svaren ges råd kring bland annat livsstil och kost.

Pris

1840 kr

Tillägg (extra kostnad)

 • Konditionstest

Kontakta oss

Vill du kontrollera din hälsa och livsstil är du välkommen att höra av dig till oss, både som privatperson och företag. 
Måndag - fredag kl. 08.00 - 16.00 (helgfria vardagar) på telefon 019-21 79 30.